🎬 سینمای شوروی

🎬 سینمای شوروی

🟠 تارکوفسکی

🎞 آثار:کودکی ایوان / آندری روبلف/آیینه/ سولاریس/ استاکر /نوستالژیا/ایثار

____

🔵 ویژگی ها:
🔸تارکوفسکی از داژنکو تاثیر گرفته به همین سبب مفاهیم مسیحی در آثار او نمود دارد و از طلایه داران فیلم های تغزلی است.
🔸او از دیالوگ های غیرمستقیم و فلسفی سود می برد و همانطور که اشاره به مفاهیم مسیحی در آثارش شد.
🔸از موسیقی های خاص کلیسایی استفاده می کند و میزانسن های شاعرانه مشاهده می شود.

____

🎞 فیلم آیینه:
🔹یک فیلم اتوبیوگرافی است که خاطرات کودکی را تداعی می کند.
🔹مهم ترین نکته آن تصاویر گرفته شده از پدر و مادرش است که خط روایی ندارد.
🔹تصاویر جنبه انگیزه فکری ، حسی و عاطفی دارد.

🎞 فیلم سولاریس:
🔸برداشت از فیلم اودیسه ۲۰۰۱(کوبریک) و واکنش نسبت به آن فیلم است.

🔆 دیدگاه تارکوفسکی
🔸او معتقد بود جهانی که ما می سازیم ذهن ما است.
🔸«عشق» و «ایمان» پایه های اصلی فیلم های او است تا بن مایه هایی به رستگاری بشر بشوند.

دیدگاهتان را بنویسید