کمدیــا دل آرتـــه

 

🔸 مهم ترین شکل نمایشی رنسانس ایتالیا «کمدیا دل آرته» است.

🔹کمدیا دل آرته دارای دو عنصر مهم است: «تیپ سازی و بدیهه سازی».

🔸کمدیادل آرته را می توان شبیه به نمایش «روحوضی» (سیاه بازی) دانست، زیرا هر دو این نمایش ها متکی بر بدیهه سازی و تیپ سازی است و بر اساس رابطه نوکر و ارباب شکل می گیرد.

🔹 شخصیت ها به دو دسته تقسیم می شدند: طبیعی و اغراق شده، کمدین ها نقابی (ماسک) به چهره می زدند که بیانگر خلق و طبیعت آن ها بود.در این نمایش از پانتومیم هم استفاده می شد.

🔸 از شخصیت های محبوب کمدیا دل آرته می توان به «پانتالونه (نمونه یک پدر و تاجر مسلک) و دو عاشق به نام های «آرلکینو» و «کولومبینا» اشاره داشت. تیپ محبوب دیگر «آرلکن» بود که جزو دسته نوکرها به شمار می آمد.
” متنوع ترین تیپ های کمدیادل آرته، تیپ نوکر، یا «زانی» بود.

🔹 ریشه کمدیا دل آرته را می توان در فارس های آتلان (فابیولا در روم باستان)، کمدی های «ترنس» و «پلوتوس» و نمایش های «میم» جستجو کرد.

دیدگاهتان را بنویسید