✍🏻 واقعیت

🔺متاسفانه امروزه در تست های هوش هیجانی به این نتیجه رسیده اند که میانگین جامعه ایران در بحث واقع گرایی (reality) پایین است.

🔻 در حالی که جالب است بدانید در بحث هایی مثل کار و کنکور، واقعیت حرف اول را می زند. یعنی زمانی که ارتباط کسی با واقعیت قطع شود، به قول دکتر هلاکویی پرت و پلا می گوید. به عبارت دیگر موضوعی که کاملا مشخص و عیان است را به گونه دیگری تفسیر می کند و در نتیجه راه حل هایش هم بر خلاف موضوع اصلی است.

💎 بنابراین بسیار مهم است که ما همه چیز را به شکل واقعی ببینیم.

🔺 به طور مثال در اینجا می توانیم به سه واقعیت در یک تصادف بپردازیم:

1️⃣ اولین واقعیت این است که من تصادف کرده ام و با داد و بیداد کردن نمی توانم چیزی را تغییر دهم.

2️⃣ واقعیت بعدی این است که به جای کتک کاری، صحبت کنم تا مشکل حل شود.

3️⃣ واقعیت سوم این است که چه کسی مقصر است. در حالی که برخی به جای اینکه به واقعیت توجه می کنند، به طور مثال می گویند تقصیر همسرم بود که اعصابم را خرد کرد. این حرف ها می شود عدم واقع بینی مسائل!

دیدگاهتان را بنویسید