تفاوت اِشکال در مرور با اِشکال در یادگیری

تفاوت اِشکال در مرور با اِشکال در یادگیری

 

علل عمده اشکالات دانش آموزان در برخورد با سوالات آزمون به دو مسئله مهم زیر بر می گردد:

1⃣ ضعف علمی   

2⃣ مرور های ناکافی در برنامه مطالعاتی

 

🟢 دانش آموزان در هنگام برخورد با این مشکل بایستی با فراشناخت نسبت به خود و تحلیل درست آزمون ، تفاوت میان این دو مورد را متوجه شوند تا بتوانند راه حل مناسب آن را پیدا کرده و در آزمون ها پیشرفت کنند.

اگر در سوالات آزمون با سوالی رو برو شدید که آن را بلد بودید اما در ذهنتان کمرنگ شده بود ، باید علت آن را نقص در مرور کافی بدانید.
اما در مقابل اگر احساس کنید که مطالعه خوبی انجام داده اید و مرور کافی داشته اید ولیکن در برخورد با سوال متوجه شدید که به طور کامل نمی توانید آن را حل کنید و در ذهنتان کاملا نا آشنا بود ، به این دلیل است که یادگیری شما ناقص بوده و یا در مرحله یادآوری و یادسپاری و تست زنی پوششی ، ایراد داشته اید.

 

✅ فراموش نکنید که کنکور شکل خاص خودش را دارد و فن مخصوص خودش را می طلبد‌
دانش آموز باید تیپ بندی مختلف سوالات را بلد باشند و مرور های کافی داشته باشد تا بتواند از پس گستره وسیع کنکور بر بیاید

دیدگاهتان را بنویسید