ربط دادن مشکل به هویت و شخصیت دیگران

ربط دادن مشکل به هویت و شخصیت دیگران

🔴 یعنی وقتی فردی کار بدی انجام داد، فکر می‌کنیم آدم بدی است، در حالی که او آدم خوبی است که کار اشتباهی کرده.

🔵 به عبارت دیگر متاسفانه برخی از ما این عادت نادرست برچسب زدن به دیگران را داریم.

🔴 به نظر من، این موضوع از عجایب جهان است که چگونه انسانی که هزاران کار عاقلانه انجام داده، با یک کار غیرعاقلانه، احمق می‌شود؟! چگونه انسانی که ده هزار جمله راست و درسته گفته، با یک جمله‌ی دروغ، دروغگو می‌شود؟! به طور کلی چگونه صدها کار خوب نادیده گرفته شده و با یک کار اشتباه، انسانی بد خطاب می‌شود؟! لذا می‌بینیم که این ارزیابی‌ها واقع‌بینانه نیست.

🔵 البته این حالت با شرایطی که با برخی از افراد، شخصیتا مشکل داریم و برایمان ضرر و زیان دارند، طبیعتا متفاوت است.

دیدگاهتان را بنویسید