✍🏻 اصل معذرت خواهی در روابط

✍🏻 اصل معذرت خواهی در روابط

🔶 متأسفانه برخی عذر خواهی را حتی در شرایطی که واقعا اشتباه از خودشان بوده، به عنوان یک عیب و ننگ می‌بینند.

🔷 این افراد معتقدند که اگر عذر خواهی کنند، غرورشان شکسته می‌شود؛ اما ما باید بدانیم که این حرف کاملا اشتباه است.

☑️ کار درست این است که اگر مطمئن شدم اشکال از من بوده، معذرت خواهی کنم.

🔶 اگر طرف مقابل تا این حد نادان باشد که عذر خواهی را شکستن غرور و برتری خودش ببینید، نظر او هیچ اهمیتی ندارد.

🔷 مهم این است که کار درست و خوب خودتان را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید