⁉️چرا از شرکت در آزمون‌ها می‌ترسیم؟ و چرا حرف مردم برای ما اینقدر اهمیت دارد؟

⁉️چرا از شرکت در آزمون‌ها می‌ترسیم؟ و چرا حرف مردم برای ما اینقدر اهمیت دارد؟

🔹 «انسان موجودی است که باید تصمیمات مهم را با دانشی بسیار کم و اطلاعاتی محدود و ناقص، آن‌ هم دربارهٔ آینده‌ای نامعلوم بگیرد.» بسیاری از ما اگر این حقیقت را درنظر بگیریم، بخش زیادی از اضطرابمان از بین می‌رود. با توجه به این موضوع، فرد نمی‌تواند همواره درگیر درستی یا نادرستی تصمیمش باشد. یا درگیر این موضوع که اگر این تصمیم را بگیرد بعدا چه اتفاقی می‌افتد. چون ما خبر نداریم که بعدا چه اتفاقی رخ می‌دهد.

🔹 تا زمانی که مسئولیت‌پذیر نباشیم، بیچاره‌ و پر از اضطرابیم. چون انسانی که از ماقص بودن اطلاعاتش آگاه است و می‌داند که باید با همین دانش محدود برای آیندهٔ نامعلوم تصمیم بگیرد، آگاه است که اگر اشتباه کرده باشد هم، مشکلی نیست. و اگر این‌ها را بدانیم، این تفکر که ما باید حتما به دانشِ 100 برسیم تا یک تصمیم بگیریم (تفکر بیمارگونه) از بین می‌رود.

🔹 ما هیچوقت نمی‌توانیم با 100 درصد خود، تصمیم بگیریم. انسان‌های عادی، همواره اشتباه می‌کنند؛ و این مسئله، کاملا طبیعی است.
اینکه فردی می‌ترسد که به تست‌ها جواب دهد چون از اشتباه کردن می‌ترسد، نیز درست نیست. خیلی از ما با نایقینی تست می‌زنیم (بین دو گزینه شک داریم. یکی از آنها احتمالا بیشتر درست است و آن را انتخاب می‌کنیم.) اگر بیشتر وقت‌ها غلط می‌شود نشان می‌دهد که در خواندن و فهمیدن درس مشکل داریم و همان اطلاعات محدود را نداریم و نیاز به خواندن مجدد درس می‌باشد.

🔹 طبق مطالعات علمی انجام شده، مردم و زمان دو فاکتور بسیار مهم بر روی تصمیمات ما هستند. که اگر برخورد واقع‌بینانه با هردوی این موضوعات داشته‌ باشیم، به مشکل اساسی با این دو مورد برنخواهیم خورد. حرف مردم برای ما اهمیتی نخواهد داشت اگر آگاه باشیم که همگی ما، انسان‌هایی هستیم پر از نقص و ناآگاهی و مسائلی دیگر مثل اختلالات و بیماری‌ها. از هر زمینه و هر بُعدی که به این قضیه نگاه کنیم، پشت سر دیگری حرف زدن، کار قبیحی است. و اگر آگاهی داشته باشیم که انسان‌ها کامل نیستند، اینکه پشت سر ما حرف می‌زنند، باعث نمی‌شود که به کار خودمان لطمه‌ای وارد شود. از مقایسه‌های نا‌به‌جا نیز خود را دور کنید. و اگر این موقعیت‌ها به شما اضطراب می‌دهد، سعی کنید که از روان خود مراقبت کنید و تا جای ممکن از این موقعیت‌ها دوری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید