گوشه‌ گیری و انزوا طلبی

✍🏻گوشه‌ گیری و انزوا طلبی

🟧 افراد خشمگین و عصبانی معمولا گوشه گیر و انزوا طلب هستند و از جمع فاصله می‌گیرند.

⁉️ اما علت این رفتار چیست؟

🟫 این افراد نسبت به مردم و زندگی احساس وحشت دارند؛ به عبارت دیگر غالبا احساس بدی راجع به خود و دیگران دارند و همین مسئله باعث انزوای آن ها می‌شود.

🟧 در نتیجه، این اشخاص اغلب به این نتیجه می‌رسند که تنهایی امنیت و آرامش بیشتری به آن ها می‌دهد.

🟫 این موضوع گاهی تا جایی پیش می‌رود که آن ها حتی قصد تجربه ارتباط با دیگران را هم ندارند و اگر به کسی نزدیک شوند، فقط در چارچوب و دایره محدودی با فرد مذکور رابطه خواهند داشت و بعد از برقراری رابطه، انتظارات زیادی از طرف مقابل داشته و با کوچک ترین رفتار ناملایمی به شدت با آن ها برخورد می‌کنند.

🟧 این افراد در شرایط عادی، حالت انزوا و گوشه نشینی دارند و به بهانه درس، کار، بیماری یا بچه داری از دیگران فاصله می گیرند.

💎 به همین خاطر همیشه گفته می‌شود که نباید به بهانه درس یا کار از دیگران فاصله گرفته و دور شوید؛ چون این مسئله قطعا نشان دهنده یک آسیب است.

دیدگاهتان را بنویسید