گزارشکار دروغ!!

گزارشکار دروغ!!

✍️گزارش دادن کاذب به معنای اتلاف وقت و هدر دادن پولی است که دارد خرج می شود.
با خود روراست باشید.
اگر واقعا هدفی ندارید و مسیر پیش رو برایتان خسته کننده و کسل آور است؛ در تصمیم خود تجدید نظر کنید.

برای مثال در دانشگاه های غیرانتفایی و غیره ثبت نام کنید؛ سرکار بروید یا به فکر خدمت سربازی باشید.

❓ آینده خود را چگونه متصور می شوید؟
❓ در این زندگی چه می خواهید؟
در ذهن خود علامت سوال ایجاد کنید.
شما ملزم به کشف جاده ی اهدافتان هستید.

دیدگاهتان را بنویسید