گاهی باید از طرف مقابل قطع امید کرد.

گاهی باید از طرف مقابل قطع امید کرد.

🔳 یعنی گاهی برای حل اختلاف با دیگری، منطقی صحبت کرده و خشونتی هم به کار نمی‌برید، اما صحبت شما هیچ تاثیری بر این فرد نمی‌گذارد.

🔲 در چنین حالتی برای اینکه دچار خشم و عصبانیت نشوید، یک راه حل وجود دارد: قطع امید کنید.

🔳 چون خط قرمز شما داد و فریاد کردن است و از طرفی، او با زبان خوش، به حرف شما توجهی نمی‌کند.

🔚 بنابراین نباید از چنین فردی، انتظاری داشته باشید؛ البته این کار به این معنا نیست که او را تائید کنید.

دیدگاهتان را بنویسید