چگونگی وارد کردن جواب تست ها در پاسخ نامه

چگونگی وارد کردن جواب تست ها در پاسخ نامه

⁉️ تست ها را باید تک به تک یا کلی در پاسخ نامه وارد کرد ؟
برای پاسخ به این سوال نمی توان یک مسئله مطلق را در نظر گرفت و به همه دانش آموزان یک پاسخ داد. اما می توان گفت که اکثریت دانش آموزان پاسخ های خود را به صورت تک به تک در پاسخ برگ وارد می کنند.

➕ و روش پسندیده و درست نیز ؛ همین تک به تک وارد کردن است. زیرا :

⏮ بحث اول ، بالا تر رفتن دقتِ دانش آموز است.

⏮ و بحث بعدی این است که دانش آموز برای وارد کردن تست ها به شیوه درس به درس ، باید دو شیوه زمانبندی داشته باشد.
یک زمانبندی برای پاسخ دهی به خود سوالات و یک زمانبندی دیگر برای وارد کردن پاسخ سوالات در نظر بگیرد.
و بدی این روش این است که : ممکن است زمان کم آورده و زمانبندی به صورت کلی بهم بریزد و دانش آموز درگیر استرس شود.
اما زمانی که تست ها به صورت تک به تک وارد شود ، دیگر نیازی به در نظر گرفتن زمان جداگانه برای وارد کردن پاسخ ها نیست . بنابراین می توان با ذهن آزاد و رها بر روی یک شیوه زمانبندی جلو رفت.

 

⛔️ به عنوان یک نکته مهم
دانش آموزان هرگز فراموش نکنند که وقتی در خانه آزمون می دهند ، تست ها را در پاسخ نامه وارد کنند تا تمرین مناسبی را داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید