چگونه بی وقفه درس بخوانیم؟

چگونه بی وقفه درس بخوانیم؟

✍️ در مسیر زندگی، انسان برای انجام هرکاری، انگیزه می خواهد. انگیزه ی شخص با علایق او معنا پیدا می کند. امور شما باید در راستای اهدافتان باشد. درس را با لذت بخوانید.
🔶 اگر تمام علاقه، لذت و تفریح شما در مطالعه متمرکز شود؛ هیچگاه از درس خواندن خسته نمی شوید زیرا در حال انجام کاری هستید که آن را دوست دارید.
به بیان بهتر؛ «مجبور نبودن به الزامات، خواسته ی روح های سرکش است.»

🔷 کمی فکر کنید، مگر می شود به طور مداوم کاری را انجام داد که هیچ عشق و علاقه ای به آن ندارید؟
اگر شما ملزم به انجام اموری به صورت طولانی مدت هستی؛ برنامه دقیقی داشته باشید.
با خود روراست باشید، چه چیزی باعث شادی شما می شود؟
برای تجدید انرژی و انگیزه ی خود به چه چیزی احتیاج دارید؟

⬅️ همه چیز به درون شما بر می گردد.

هر فرد با توجه به شخصیت می اندیشد؛ جهان بینی مختص به خود را پیدا می کند و در نهایت، درست در مسیر حرکت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید