چرا عملگرا نیستیم؟

چرا عملگرا نیستیم؟

🟣 دکتر هلاکویی حرف قشنگی در این زمینه دارد: “بدترین اعتیاد دنیا، اعتیاد به فکر کردن است.”

🟡این حرف اگر چه تند است اما درست می‌باشد، چون به نظر من یکی از بزرگ‌ترین‌ معضلات بشر، مسئله عملگرایی و «تفکر معطوف به نتیجه» است. به طور مثال متاسفانه همین مسئله در دعوا و درگیری‌ها نیز وارد شده و باعث می‌شود ما در یک دعوا بمانیم‌‌.

🟣 بنابراین بخشی از این مشکل، به مسائل فرهنگی ما برمی‌گردد، اما بخش دیگر آن به راحت طلبی ما ختم می‌شود‌.

🟡 افراد به دو دلیل گرایش به فکر کردن دارند:

1️⃣فکر کردن آسان است و پیچیدگی خاصی ندارد.
2️⃣ می‌توانند به هر چیزی که دوست دارند، فکر کنند، به عبارت دیگر محدودیتی وجود ندارد.

🟣 در حالی که فکر کردن کسی را به جایی نمی‌رساند، بلکه کار کردن و سختی کشیدن می تواند در مسیر موفقیت کارساز باشد.

دیدگاهتان را بنویسید