پیکره سازی و نقش برجسته میان رودان

🗿پیکره سازی و نقش برجسته میان‌رودان (بخش اول)
⚜️ دوره پیش از سومر (پیش سلسله ها) 
🔸️تندیس ها با اهداف آیینی ساخته می شد.
🔹️زیبایی و عظمت نیروهای جاودانی در میان رودان (مانند سایر تمدن ها) در اشکال انسانی تصویر شده است. به همین دلیل بیشتر پیکره های اولیه تمثال خدایان و الهه ها بودند که در معابد بافت شده اند و تجسم نیروهای ابدی و نامیرا بودند.
🔸️تندیس ها طیف وسیعی از موجودات خیالی، جانوری و انسانی را تشکیل می دهند.
🔹️تندیس ها مظهر زمینی ایزدان و الهه ها، حاکمان، نیایشگران در حالت های ایستاده و نشسته هستند.
🔸️نیایشگران بیشتر به صورت ایستاده و دست به سینه مجسم شده اند.
🔹️در ساخت این تندیس ها کمتر به جزییات توجه شده و بیشتر با بالا تنه و چشم تأکید شده است. 
🔸️سر یکی از الهگان اوروک با ویژگی های زیر از تندیس های معروف این دوره است:
▫️احتمالا «اینانا» الهه حاصل خیزی را نشان می دهد.
▪️در فرق سر مجسمه شکافی است که احتمالا در آن کلاه گیس طلایی یا مسی قرار داده می شده است.
▫️هنرمندانه کار شده است.
▪️سردیس زنانه ای از مرمر سفید است.
▫️بسیار خوش ساخت است.
▪️به احتمال زیاد حفره چشم ها و ابروها با ماده ای رنگین ترصیع شده بودند. 
▫️لب و چانه با ظرافت حجم پردازی شده است.
▪️برجستگی نرم گونه ها که با نگاه خیره و بزرگ چشم ها همراه شده، حالتی از حساسیت و قدرت است.
▫️از معبد سفید (آنو در اوروک) در شهر وارکا کشف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید