ویژگی های یک دفتر برنامه ریزی خوب

ویژگی های یک دفتر برنامه ریزی خوب

 

مهمترین فاکتور هایی که باید در دفتر برنامه ریزی نوشته شود ، میزان ساعت مطالعه و تعداد تست روزانه و هفتگی است.

 

📌در بحث کمیت تست زنی ، کمیت شامل دو بخش می شود :

ساعتی که به تست زدن اختصاص داده اید و میزان تستی که زده اید.
که ما به بخش اول که ساعت تست زنی است ، کاری نداریم چون تست زنی بخشی از یادگیری و یادآوری است و جزئی از یادگیری محسوب می گردد . مسلما هر چقدر که تعداد تست ما بالا باشد به همان میزان ساعت مطالعه ما نیز بالاتر می رود.
اما تعداد تست ، بسیار مهم است که نوشته شود . زیرا با این کار می توانیم یک بررسی عملکرد روزانه و هفتگی داشته باشیم برای مثال بین مقایسه تراز دو آزمون ، متوجه می شویم که تعداد تست ما در آزمونی که تراز کمتری داشته ایم ، کمتر بوده و به همین دلیل نتیجه مطلوب را کسب نکرده ایم .
با این نوشتن ها و تحلیل ها می توانیم هر آزمون نتایج بهتری کسب کنیم.

 

✏️📔 موارد دیگری که می توان در دفتر برنامه ریزی نوشت عبارتند از :

 

🔸 درصد هایی که پس از تست زنی از هر درس کسب کرده ایم.

🔸 درصد کل دروس عمومی و اختصاصی اعم از تست آموزشی ، آزمایشی که در طول روز ، تست زنی کرده ایم.

🔸 تعداد تست های درست و نادرست و سفید پاسخی که داشته ایم.

🔸 همچنین روش های جدیدی که در درس خواندن یادگرفته ایم و نتیجه خوبی برای ما داشته را نیز می توان یادداشت کرد.

🔸 و در آخر می توانیم در پایین دفتر برنامه ریزی ، نکته هایی را از منظر بینشی، روان شناختی و اخلاقی بنویسم که فراتر از درس باشند.

 

🔑هر چه نوشته های ما ریز بینانه تر و موشکافانه تر باشد ، برای پیشرفت ما مفید تر است.

دیدگاهتان را بنویسید