هنجار خشم و عصبانیت

هنجار خشم و عصبانیت

🟦 هنجار خشم و عصبانیت یعنی در بسیاری از مواقع این موضوع برای ما نهادینه و پذیرفتنی گردیده‌است؛ و دقیقا مشکل همین جاست.

🟥 به طور مثال در اداره ایی از راه منطق، گفت‌وگو و خرد به جایی نمی رسیم، اما با داد کشیدن به قول معروف کار خود را راه می‌اندازیم‌.

🟦 در چنین شرایطی افراد آگاه نیستند که خشم، یک هیجان بد و عصبانیت نیز یک بیماری است. البته همین عدم آگاهی می‌تواند عواقب بدی داشته باشد، به طور مثال مجرمان دچار خشم آنی یا خشم و عصبانیت نهادینه شده، بودند.

🟥 به همین خاطر گفته می‌شود هنجار خشم و عصبانیت در جامعه، پدیده ایی ناآگاه است که ما برای انجام آن دانا و توانا هستیم.

🟦 علاوه بر این خوب است بدانید عملکرد خشم و عصبانیت به صورت “بایدی” است، یعنی فرد تصور می‌کند اگر موضوعی مطابق میل و خواسته او نبود، باید واکنش تندی نشان داده و شرایط را به میل خودش تغییر دهد.

دیدگاهتان را بنویسید