نکاتی در ارتباط با فراموشی زودهنگام مطالب درسی

فراموشی مطالب درسی به دو عامل بستگی دارد :

۱) نحوه مطالعه

 ✔️مطالعه عمیق مطالب
✔️افکار متمرکزبردرس 
✔️ تهیه نموداری چارت هنگام مطالعه
 ✔️تصویرسازی از مطالب

۲) نحوه مرور 

✔️یکی از موارد خیلی مهم این است که بعد از اتمام خواندن درس
یک جمع بندی از مطالب داشته باشیم.
✔️هنگام خواندن درس جدید، حتما درس قبلی مرور شود. 
✔️بعد از اتمام فصل، مجدد مطالب آن فصل را مرور کنیم. 
✔️مرورهفتگی و مرور مطالب دو الی سه روز قبل از آزمون های آزمایشی
هم بسیار تاثیرگذار است.

دیدگاهتان را بنویسید