مشغولیت با مسئولیت متفاوت است.

به قول دکتر هلاکویی، مشغولیت با مسئولیت متفاوت است.

بسیاری از ما مشغول هستیم و به همین خاطر یک روز ممکن است کاری انجام دهیم و روز بعدی نه. روزی زیاد کار کنیم و روز بعدی کم.
تنها تعداد کمی از افراد کار خود را یک مسئولیت جدی و متعهدانه می‌دانند.
این‌ها کسانی هستند که صبح زود با اشتیاق از خواب بر می‌خیزند و در طول روز با تمام تمرکز آن کار را پی می‌گیرند.
مسئولیت با نیاز، هدف و استراتژی همراه است اما مشغولیت یک امر معمول و روزمره بوده که لزوما به جای خاصی هم پایان نمی‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید