شک و تردید؛ انتخاب و تصمیم

شک و تردید؛ انتخاب و تصمیم

🟨 انسان موجودی است که تصمیمات مهم زندگی را با دانش کم، اطلاعات محدود و درباره آینده ایی نامعلوم اتخاذ می کند.

 

🟩 ما در دنیایی پر از نابرابری، با امکانات محدود، آینده ایی که معلوم نیست و دانش ناقص باید تصمیم بگیریم؛ بنابراین در این شرایط فرد نمی تواند درگیر این اضطراب باشد که اشتباهش نادرست است، یا اگر این تصمیم را بگیرد، بعدا چه می شود.

 

💎 واقعیت این است که نمی دانیم بعدا چه می شود!

 

🟨 تا زمانی که ما مسئولیت پذیر نباشیم، بد بخت، بی چاره و پر از اضطراب و ناراحتی هستیم. چون انسانی که می داند اطلاعات اش ناچیز است و با همین اطلاعات، باید برای رسیدن به امکانات محدود و نابرابر، در آینده نامشخص تصمیم بگیرد، دیگر درگیر اشتباهاتش نیست.

 

🟩 اگر جایی در زندگی، مسیر را اشتباه رفتم، مشکلی نیست‌. خداوند هم می گوید اگر اشتباه کردیم، ما را می بخشد و می توانیم توبه کنیم. پس می بینیم که این مسئله در دین و علم مطرح و اثبات می شود.

 

🟨 نتیجه چنین تفکری این است که ما آگاه می شویم برای تصمیم گرفتن نیاز نیست صد باشیم. لذا مجبور نیستیم همیشه قبل از حرف زدن، فکر کنیم.

 

💎 نیازی نیست که به صد برسیم و بعد تصمیم بگیریم!

 

🟩 به طور مثال یک دانش آموز کنکوری که در یک آزمون خاص، شرکت نمی کند، درگیر همین مشکل است. این مسائل در نتیجه کنکور بسیار تاثیرگذار هستند.

 

🟨 موضوع این است که هیچ کسی نمی تواند با صد خودش تصمیم بگیرد؛ اصلا قرار نیست که به صد برسیم.

 

🟩 در مثالی دیگر، دانش آموزی که از تست زنی می ترسد و به همه سوالات شک دارد و به همین خاطر، به سوالات زیادی جواب نمی دهد، درگیر همین مسئله است. بسیاری از افراد در تست زنی با نایقینی جواب می دهند و اکثر اوقات هم درست است. اگر اکثر سوالات غلط باشد، به این معنی است که ما حتی اطلاعات نامحدود را هم نداشتیم.

دیدگاهتان را بنویسید