شناخت مثبت‌اندیشی از زوایای مختلف

شناخت مثبت‌اندیشی از زوایای مختلف

🔷 درواقع مثبت‌اندیشی، دو مدل دارد.
۱. شما براساس ادله موجود، مثبت‌اندیش هستید. یعنی شما خوب خوانده‌اید، آزمون را شرکت کرده‌اید. همه‌چیز درست است پس دلیلی برای فکر کردن به منفی، ندارید. پس مثبت فکر می‌کنید.
۲. مدل دیگر مثبت‌اندیشی به سمت مسائلی می‌رود که بر پایه تلقین است. فرد ادله زیادی ندارد که می‌تواند موفق باشد و چه‌بسا ادله منفی (ادله‌ای که اثبات می‌کند نمی‌تواند موفق باشد) بیشتری دارد. ولی همچنان خوش‌بین است. این توهم نیست! این تلقین است. و شباهت به بحث دارونما دارد (که بیمار داروی اصلی را مصرف نمی‌کند ولی همچنان بهبود می‌یابد. به علت اینکه فکر می‌کند دارویی که مصرف کرده، داروی اصلی بوده است.)

🔷‌ ذهن شما فرمانروای وجود شما است. یعنی همه اتفاقات در کائنات، دنیا، در وجود ما، از وحدت درونی و ذهنیت ما ایجاد می‌شود. هرچقدر ذهن بیشتر سازماندهی شد، بیشتر نمود بیرونی پیدا می‌کند.

🔷 مثبت‌اندیشی ذهن را پویا و قوی و سرشار از ایده می‌کند. ذهن‌های مسموم که به نوعی دیگر هیچ مجالی برای فکر کردن و اندیشیدن ندارند، مسلما بسیار درگیر هستند و فرصت پیشرفت و پیشروی را از شما می‌گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید