شرایط رفتن به کلاس کنکور

شرایط رفتن به کلاس کنکور

 

🔍 همه دانش آموزان برای کسب رتبه خوب و نتیجه گرفتن در کنکور، احتیاجی به رفتن به کلاس کنکور ندارند.
دانش آموز زمانی ملزم به شرکت در کلاس های کنکور است که حدود نیمی از فصل های یک کتاب را متوجه نشود. متوجه نشدن به این معنا است که موفق به فهم درسنامه نشود و در زدن تست ها هم به مشکل برخورد. اما بعضی از دانش آموزان که در فهمیدن درسنامه مشکلی ندارند و چالش آن ها در زدن تست ها است احتیاجی نیست به کلاس بروند. این گروه می‌توانند با کار و تلاش به تسلط در درس ها برسند.

 

📌 درست است که شرکت در کلاس های مختلف، ممکن است باعث شود داوطلبان نکته های جدیدی یاد بگیرند اما باید به عنصر زمان هم توجه داشته باشند و خود را درگیر چندین کلاس برای یک درس نکنند. وقتی خود دانش آموز تمرین و تکرار زیادی داشته باشد مسلما می‌تواند به راه حل های جدید و میانبر دست پیدا کند و خوب است دانش آموزان این فرمول را همیشه در ذهن داشته باشند که اگر برای حل یک تست، احتیاج به دانستن 5 نکته دارند 4 نکته را باید خودشان پیدا کنند و 1 نکته را در کلاس یاد بگیرند.

 

📌 اگر با درنظر گرفتن شرایط مختلف، نیاز به شرکت داوطلب در کلاس کنکور باشد برای ثبت نام در کلاس عواملی مانند حضور مدرس مناسب، مقدار به پیش بردن درس ها در سال گذشته توسط دبیر، زمان به اتمام رسیدن کتاب و غیره را باید مد نظر قرار دهد و در نهایت در کلاسی شرکت کند که متناسب با شرایطش باشد و بتواند از آن نتیجه بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید