سه فرآیند یادگیری ، یادسپاری و یادآوری

 

سه فرآیند یادگیری ، یادسپاری و یادآوری

🔖 یادگیری مرحله اول مطالعه است .
شما می توانید به واسطه کلاس درس یا مرور مطالبی که از معلم خود آموخته اید ، مرحله اول را تکمیل کرده و مطالب را برای بار اول یاد بگیرید.

 

🔖 مادامی که شما مطلبی را یاد می گیرید ، این مطالب نهایت تا چند ساعت در لایه های بالایی حافظه باقی می ماند اما به مرور زمان کاهش یافته و به لایه های پایینی مغز شما نزول می کند.
مرحله دوم زمانی آغاز می شود که شما تست بیشتری می زنید و این تست می تواند به علت آشنایی بیشتر یا تثبیت مطالبی باشد که فرا گرفته اید.

 

🔖 مرحله دیگر بحث یادآوری است ، این مرحله همان بخشی است که با عنوان فراخوانی اطلاعات می شناسیم و اهمیت به سزایی در مطالعه دارد.
یادآوری اساسا به معنی تست زنی پوششی برای مرور هست و به شما کمک می کند که مطالب در لایه هایی بالایی ذهنتان باقی بماند.
در این مرحله بهتر است که تست زنی انجام شود و هر زمان احساس نیاز پیدا شد ، به درسنامه مراجعه شود.
در نهایت شما با رعایت این سه فرآیند می توانید مطالعه مفید و پویایی داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید