زندگی، مشکل است.

✍🏻 زندگی، مشکل است.

🔺 زندگی سخت و مشکل می‌باشد و یکی از عوامل خشم و عصبانیت این است که ما انتظار نداریم زندگی این گونه باشد‌.

🔻 بنابراین باید این موضوع را بپذیریم و نتیجتا اگر اتفاقی رخ داد، نباید زود عصبانی شویم؛ چون مشکلات، مسئله‌ایی کاملا عادی و طبیعی هستند.

🔺به عبارت دیگر کسانی دچار خشم و عصبانیت می‌شوند که انتظار دارند زندگی همیشه بر وفق مرادشان باشد.

⁉️ اما بهترین برخوردار در برابر این زندگی سخت و مشکل چیست؟

🔻 طبق نظر فروید باید زندگی را به سخره گرفت، یعنی باید در دل سختی‌ها لذت برد؛ چون ما نمی‌توانیم زندگی سخت و دشوار را سخت بگیریم، لذا باید به مشکلات لبخند زده و به آن‌ها خوش آمد گفت.

دیدگاهتان را بنویسید