راهکارهای رفع کم کاری در ادامه مسیر

 راهکارهای رفع کم کاری در ادامه مسیر
💢 به عنوان یک دانش آموز، در مسیر کنکور اگر تا به امروز خوب کار نکرده اید ابتدا باید
1⃣ ریشه ها، فاکتور ها و عواملی که باعث کم کاری شما شده است را بررسی کنید.
متاسفانه بعضی ها عواملی که بیان می کنند تماما بیرونی هستند. مانند؛ شرایط بد خانواده، نداشتن امکانات و مدرسه مناسب. 
اگر از این افراد در مورد نقش خودشان در ایجاد این مشکل سوال کنید اصلا قبول نمی کنند که خودشان هم مقصر بوده اند. اما باید بدانید
📌 ریشه همه مشکلات و اشتباهات در درجه اول به خود فرد بر می‌گردد.
بنابراین مسئولیت اشتباهاتتان را بپذیرید. و در قدم بعدی 
2⃣ برای رفع تک تک اشتباهات، راه حل مناسب پیدا کنید. 
به دست آوردن راهکار برای تکرار اشتباه، به تنهایی کافی نیست و برای عدم تکرار اشتباه باید تلاش لازم را داشته باشید و به سمت بهتر شدن حرکت کنید. 
💫 زندگی یک خطِ صافِ پر از رفاه، خوشی و شادمانی نیست.
 از این رو باید یاد بگیرید در فراز و نشیب های زندگی، بهترین انتخاب ها را داشته باشید و هوشیارانه زندگی کنید تا به آینده ای خوب و مطلوب دست پیدا کنید

دیدگاهتان را بنویسید