دیوید هاکنی HOCKNEY

دیوید هاکنی HOCKNEY
▫️نقاش، طراح، چاپگر و عکاس انگلیسی

🔸 به سبب نوجویی پیگیر، کمیت و کیفیت آثار و شخصیت سرزنده اش یکی از شاخص ترین هنرمندان معاصر به شمار می آید.

🔹 هنر او غالبا نوعی زندگینامه شخصی است.

🔸 هاکنی به اتفاق کیتای، ان جونز،پیتر فیلپس و دریک بوشر از برپایی کارنمای گروهی معاصران جوان، جنبش پاپ آرت انگلیسی را پدید آوردند.

🔹 نقاشی های اولیه هاکنی – شامل تکچهره ها و چشم اندازهای پیرامونش – به سیاق آثار مدرسه یوستون رُد بود.

🔸 اوایل دهه ۱۹۷۰، به شیوه بازنمایی سنتی روی آورد و چند پرده دو پیکری کشید (آقا و خانم کلارک و پرسی). این نقاشی ها به لحاظ فراخی فضای تصویری، لطافت نور و ساده سازی فرم ها در خور توجه اند.

🔹 شیوه کارش را در دهه ۱۹۸۰ تغییر داد و با بهره گیری از شگردهای «پیکاسو» به نقاشی از اشخاص، فضاهای داخلی و خارجی و مناظر پرداخت (دیداری همراه کریستوفر و دان از دره سانتامونیکا).

🔸 در دهه ۱۹۹۰، مجموعه ای با عنوان نقاشی های بسیار جدید – مناظری کمابیش انتزاعی – پدید آورد.

🔹 اخیرا به زادگاهش، یورکر بازگشته است، در برابر طبیعت و با استفاده از امکانات رایانه و دوربین عکاسی، مناظر این نواحی را بر بوم های متعدد نقاشی می کند (درختان بزرگ نزدیک ورتر).

🔸 هاکنی با یک سلسله باسمه شانزده تایی تحت عنوان ترقی یک آدم عیاش – که در آن، نقاشی روایی هوگارت به همین نام را با تجربیات شخصی اش از نیویورک در آمیخته بود – استعداد خود را در چاپگری نشان داد.

🔹 خود او درباره روش عکاسی اش گفته است: «من جهان را نه بر اساس تفسیر یکپارچه دوربین، بلکه بدان گونه که می بینم از نو میسازم».

دیدگاهتان را بنویسید