تفاوت خود دوستی و خود شیفتگی

تفاوت خود دوستی و خود شیفتگی

🔵 بسیاری از مواقع در سطوح و بخش های مختلف جامعه، شاهد سرکوب شدن “من” هستیم. یعنی صحبت کردن از “من” قیبح شده و خود شیفتگی محسوب می‌شود.

🟠 در حالی که باید بدانیم فرد باتجربه ایی که تجربه اش را با مسائل علمی ترکیب و بیان می‌کند، خود شیفته نیست.

🔵 چون به طور کلی انسان خود دوست، دگر دوست نیز هست، به عبارت دیگر خودش و دیگران را دوست دارد، اما فرد خود شیفته فقط خودش را دوست دارد.

🟠 بنابراین افراد خود خواه، خود پرست و خود شیفته بخاطر این ویژگی شان، معمولا دچار خشم و عصبانیت می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید