تعادل یا خودگردانی ارگانیزمی

🔆تعادل یا خودگردانی ارگانیزمی🔆

🌀می‌توانیم ذهن را یک ارگان و سیستم درنظر بگیریم.

🌀ویژگی ارگان یا سیستم این است که در آن همه‌چیز سر جای خودش کار می‌کند.

🌀اگر بخشی از سیستم آسیب ببینید می‌تواند به همه‌ی ارگان‌ها ضربه بزند.

🌀ما موجودات زنده‌ای هستیم و زندگی می‌کنیم و با انواع و اقسام مسائل روبه‌روییم.

🌀لازمه‌ی حفظ تعادل و درمسیر ماندن انسان، داشتن “Focus یا تمرکز” روی تک‌تک کارهاست.

🌀انسانی از مسیر منحرف نمی‌شود که در تمام لحظات تمرکز داشته باشد. این انسان کاملا آگاه است کجا قرار دارد، چه‌کار می‌کند و چرا می‌خواهد این‌کار را انجام دهد.

🌀چنین انسانی احساساتش را نیز خوب می‌شناسد.

🌀انسان‌هایی که در زندگی عقب می‌مانند، کسانی هستند که به جای اقدام، سریعا راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و دپرس می‌شوند و دست به کاری نمی‌زنند یا دست به اقدام و عمل کاربردی نمی‌زنند.

🌀حفظ تعادل بسیار بسیار اهمیت دارد. سعی کنید شاد باشید و “شاد” زندگی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید