اهمیت تست زنی پس از درسنامه خوانی

اهمیت تست زنی پس از درسنامه خوانی

🔆به طور کلی مراحل مطالعه به صورت زیر است. 👇

🔴 درسنامه خوانی یا آموزش

در ابتدای فرایند یادگیری، خواندن درسنامه توصیه می‌شود.
زیرا درسنامه به بیان بهتر محتوای کتاب درسی و دسته بندی مطالب پرداخته است و باعث می‌شود که برداشت بهتری از مطالب داشته باشید.

‼️توجه داشته باشید زمان مطالعه کتاب درسی، پس از خواندن کتاب کمک آموزشی و زدن تست ها به صورت پوششی است؛ زیرا در این صورت می‌توانید روی مطالب کتاب درسی اشراف بیشتری داشته باشید و زوایای پنهان کتاب را بهتر بشناسید.

🟠تست زنی و تمرین

توجه داشته باشید همان طور که هیچ کس صرفا با دیدن فوتبال فوتبالیست حاذقی نمی‌شود؛ شما هم بدون تست و تمرین نمی‌توانید انتظار موفقیت داشته باشید.
بنابراین بیشترین وقت مطالعه خود را به این مرحله اختصاص دهید زیرا نکات مهم تر و جدید تر در تست نهفته است.

🟡جمع بندی

بعد از پایان مطالعه، می‌توانید 10 الی 15 دقیقه از وقت را برای جمع بندی مطالب بگذارید.

‼️متاسفانه چون انسان میل به راحت طلبی دارد طبیعی است که تمایل داشته باشید بیشتر زمان مطالعه خود را به خواندن درسنامه اختصاص دهید زیرا با چالشی مواجه نمی‌شوید و جواب های غلط و منفی دریافت نمی‌کنید.
اما باید بدانید هیچ دستاورد بزرگی با راحت طلبی بدست نمی آید؛ بنابراین از تک تک بخش هایی که می‌خوانید تست بزنید و میزان راندمان کاری خود را بوسیله تست زدن بسنجید.

دیدگاهتان را بنویسید