اسوا استیکا

🔹️ نقش «اسوا – استیکا» sva–stika یا صلیب شکسته که در ایران با نام نقش خورشید آریایی یا گردونه مهر شناخته می شود، یکی از قدیمی ترین نقشمایه های ایرانی و نیز برخی از سرزمین های دیگر جهان (نظیر هند، چین و حتی اروپا) است.
🔸️ نخستین نمونه های به دست آمده از این نقش مربوط به دوره عیلام و منطقه باستانی شوش است. 
🔹️ قدیمی ترین دستبافت موجود ایرانی که این نشانه درآن به کار رفته، پارچه ای مربوط به دوران اشکانیان (پارت ها) است. این پارچه از داخل یک کوزه خمره ای درمنطقه گرمی مغان (استان اردبیل) به دست آمد۔
🔸️ نقشمایه گردونه خورشید تا پیش از روزگار هخامنشیان، دارای اضلاع خمیده و منحنی (به صورت دو حرف S) بود ولی از آن دوره به بعد، اضلاع آن هندسی و زاویه هایش به شکل قائمه شد.
🔹️ در زبان سانسکریت (خط باستانی و مقدس هند) کلمه اسوا – استیکا به معنی باروری، حاصلخیزی، خوشبختی، طلسم خوش شانسی و همه برای یکی است.
🔸️ برای بومیان آمریکا، این نقش نمادی از خورشید، چهار جهت اصلی و چهار فصل است.

دیدگاهتان را بنویسید