ارزیابی رفتار دیگران

ارزیابی رفتار دیگران

🔷 در تمامی مواردی که به ارزیابی رفتار دیگران می‌پردازیم، باید بدانیم که این مسئله و مشکل ما بوده و تقصیر و گناه دیگری نیست.

🔶 زیرا در بسیاری از موارد سخن از تقصیر و گناه او نیست، بلکه آن فرد به شکلی که صحیح می‌داند و شاید درست باشد عمل می‌کند.

☑️ در بسیاری از موارد در حالی که تقصیر و مشکل از دیگران است شاید باز هم حق با ما نباشد.

🔷 فردی را تصور کنید که به خود و خانواده‌اش نمی‌رسد و حتی نسبت به سلامتی فیزیکی و روانی خود نیز بی‌اعتنا است یا انسانی که ثروت خود را بر باد داده و وقت خود را تلف کرده است. آیا از چنین فردی که درباره خود و اطرافیانش این چنین عمل می‌کند، می‌توان انتظار داشت که رعایت وقت، انرژی یا پول ما را هم بکند؟!

🔶 در یک چنین مواردی ما بسیار غیر واقع‌بینانه به ارزیابی و قضاوت نشسته ایم و گرچه ممکن است او را بشناسیم، اما در نهایت او فرد دیگری است و ما هم شخص دیگری هستیم.

🔚 در نتیجه این انتظار و توقع که دیگران شبیه ما زندگی و عمل کنند با هیچ واقعیتی منطبق نیست و متاسفانه نشان‌دهنده‌ی عدم آگاهی ما و گاهی وجود اشکالات روانی در ما می‌باشد که از دیگران انتظارات نابجا داریم.

📖 بخشی از کتاب خشم و عصبانیت از انتشارات با هدف

دیدگاهتان را بنویسید