احساس خمودگی چیست؟

احساس خمودگی چیست؟

 

✍🏻در روانشناسی، قله خوشبختی را «خود شکوفایی» می دانند و از «افسردگی» به عنوان دره‌ی بدبختی یاد می کنند.

در این میان احساسی وجود دارد که نه شکوفایی است و نه افسردگی بلکه روانشناسان از آن به عنوان احساس «خمودگی» یاد می کنند.
احساس خمودگی زمانی است که شما از انجام کارها لذت نمی برید اما در هر حال آن را انجام می دهید.

 

🔰برای رهایی از این مشکل چند راهکار علمی در این مقاله توصیه شده است:

 

1️⃣احساس خود را نامگذاری کرده و نسبت به آن و جوانب مختلفش آگاه باشید

 

2️⃣خود را غرق یک کار کنیم

 

3️⃣چند کار را با هم انجام ندهیم بلکه صرفا روی یک مسیر متمرکز بوده و پس از سپری کردن آن، به مسیر دیگر یا کار دیگر وارد شویم

 

4️⃣بدون وقفه کار کنیم و اجازه ندهیم هیچ عامل خارجی یا داخلی در انجام کارمان وقفه ایجاد کند

 

5️⃣اهداف بلند مدت خود را به چندین هدف کوتاه مدت تقسیم کنیم

👤نویسنده: آدام گرنت
🖋مترجم: محمدحسن شریفیان
🎙گوینده: ایمان رییسی
📄منبع مقاله: نیویورک تایمز
📑منبع ترجمه: وبسایت ترجمان
📻نسخه صوتی: رادیو ری‌را
📌با تشکر از کانال سخنرانی ها

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید