آشنایی با زوایای مختلف مثبت اندیشی

آشنایی با زوایای مختلف مثبت اندیشی

📌زوایای مختلف مثبت اندیشی را بشناسید

بحث مثبت اندیشی دو مدل دارد:

  1. مثبت اندیشی بر اساس ادله موجود : یعنی شما با خودتان می گویید خوب مطالعه کردم و برای همین نسبت به وقایع مثبت اندیش هستم.
  2. مثبت اندیشی بر پایه تلقین : یعنی شما ادله زیادی ندارید ولی نسبت به وقایع خوشبین هستید.

 

🎥 ویدیو های بیشتر
🔗 لینک مطلب در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید