پس از چند ساعت درس خواندن خواب‌آلوده می‌شوم. علت چیست و برخورد و راهکار مناسب در این زمینه چیست؟

⁉️ پس از چند ساعت درس خواندن خواب‌آلوده می‌شوم. علت چیست و برخورد و راهکار مناسب در این زمینه چیست؟

🔹 اگر چرخه خواب خود را کامل کرده باشید و 5 الی 6 ساعت مفید خوابیده باشید، اینکه بعد از یک مقدار درس خواندن خوابتان می‌گیرد، می‌تواند به عوامل مختلفی برگردد. مثل بی‌انگیزگی در خواندن آن درس که خیلی عامل محتملی است. با اینکه نظریه‌های مدیریت زمان می‌گویند که سخت‌ترین کار را قبل از بقیه کارها انجام بدهید اما اگر در ابتدا گذاشتن این درس باعث خواب‌آلودگی شما می‌شود، قابل تغییر است. یا حداقل می‌توانید روش‌های جذاب‌تر و بهتر خواندنِ آن درس را پیدا کنید. می‌توانید اهدافتان برای خواندن آن درس و تاثیری که آن درس روی پیشرفت شما دارد را به خود یادآوری کنید. با انجام اینکار می‌توانید هیجان خود را برای درس خواندن افزایش دهید.

🔹 ما به هیجان مثبت برای درس خواندن احتیاج داریم و این یک اصل مهم است. از علل دیگر خواب‌آلودگی پس از مدت کوتاهی مطالعه، می‌تواند به این برگردد که پنج ساعت خواب برای فرد، کم بوده است و ممکن است که بدنش به هفت ساعت خواب نیاز داشته باشد. و این امری طبیعی است.

🔹 با این حال، اگر تمام شرایط عادی بود و شما همچنان در ساعت هشت یا نه همچنان خوابتان گرفت، می‌توانید به صورت نشسته و با گذاشتن سر روی میز و در حد بیست دقیقه بخوابد. چون به صورت درازکش خوابیدن، باعث می‌شود شما حداقل برای دو الی سه ساعت به خواب فرو بروید.

دیدگاهتان را بنویسید