نکاتی در ارتباط بازمان شرکت در آزمون های آزمایشی و ترتیب مطالعه دروس

خوب است بدانید که در هیچ بازه ی زمانی در دوران کنکور شما با شرکت در آزمون های آزمایشی ضرر نخواهید کرد. آزمون؛ معیارسنجش معلومات شماست، پس در شرکت کردن در آزمون های مختلف تعلل نکنید. 
در ارتباط با مطالعه، برنامه ریزی و اولویت بندی دروس درتابستان به نکات زیر توجه کنید: 
✔️برای درس زیست شناسی، پیشنهاد می شود از فصول ۱ تا ۶ شروع کنید و پس از مطالعه این
چهارفصل به مباحث گیاهی بپردازید.
✔️درس شیمی را طبق روال عادی آن؛ از پایه دهم شروع کنید و جلوروید.
✔️دردرس فیزیک، اولویت با پایه یازدهم شما است در مرتبه ی بعدی پایه ی دهم باید خوانده شود.
✔️توصیه می شود ریاضی را به صورت مبحثی و به ترتیب مطالب کتب درسی مطالعه ::
نکنید و خوانش ترکیبی را در پیش بگیرید.
✔️دروس عمومی را به طور کامل کنار نگذارید زبان و عربی را از پایه ی دهم شروع و
کنید.در ادبیات نیزبراساس کتب موضوعی پیش روید مباحثی مانند 2 زبان فارسی؛ قرابت و آرایه های ادبی باید از تابستان شروع شود.

دیدگاهتان را بنویسید