خط «معقلی» یا «بنایی»

 خط «معقلی» یا «بنایی»
🔸 در این خط، کلمه یا عبارت به گونه ای حساب شده و زیبا و با استفاده از خطوط مستقیم و هندسی، طراحی می گردد. 
🔹 این نوع از خط کوفی، تنها کاربرد تزیینی دارد و برای کتابت، استفاده نمی شود. 
🔸 در خط معقلی، هم سیاهی و هم سفیدی مورد نظر و قابل خوان است. بعضی از انواع کوفی بنایی به نمونه هایی بر می‌خوریم که هم سیاهیها (سواد) و هم سفیدیها (بیاض) بین آنها از کلماتی تشکیل شده است که دارای معناست و این نشانگر فکر و خلاقیت طراح آن است و به آن معقلی مشکل گفته می شود. 
🔹 در گرافیک نوین نیز، هنرمندان در زمینه های مختلف مانند نشانه، طراحی پوستر و … از آن بهره می گیرند. 
🔸 این خط به ویژه بعد از سلجوقیان (یعنی پیش از دوره مغول) به کار رفته است و در زیبایی بنا و القای روحیه‌ی معنوی به آنها سهمی به سزا دارد. 
🔹 قالب کلی این خط به شکل مربع یا مثلث است.
🔸️ این خط تزئینی در اواخر دوره ایلخانان مغول با الهام از شهرهای سرخ رنگ چینی (آل تمغا) بر روی فرمان های خان بزرگ مغول نقش می بست و از خان بالغ چین برای حکام ایلخانی ارسال می گردید، ابداع شد.

دیدگاهتان را بنویسید