فهرست پیشنهادی منابع عمومی نظام جدید

📚فهرست پیشنهادی منابع عمومی نظام جدید برای کنکور 1400 بر اساس حدود 25000 رأی شما در نظرسنجی های اخیر و همچنین تجربیات دانش آموزان خصوصی امیر میرهلی:

🔹ادبیات به ترتیب: چهارجلدی مبحثی نشر الگو(%63)- خیلی سبز(%13)- نشر دریافت(%7)- میکرو طلایی گاج(%7)-

🔹عربی به ترتیب: خیلی سبز(%67)- میکرو گاج(%10)- میکرو طلایی گاج(%6)_آی کیو (%3)

🔹دینی به ترتیب: خیلی سبز- سفیر خرد- میکرو گاج- میکروطلایی گاج- نشر الگو- مهر و ماه- مبتکران

🔹زبان به ترتیب: مبتکران(%62)- خیلی سبز(%29)- میکرو گاج(%6)-آی کیو(%3)

⚠️چند نکته

🔺برای درس عربی کتاب های درک مطلب و ترجمه را ترجیحا مستقل تهیه کنید که در این زمینه معمولا تمامی کتاب های چاپ شده در بازار مناسب هستند.

🔺برای تحلیل صرفی و حرکت گذاری عربی، تست های کنکوری اخیر مطابقت بیشتری با رویکرد های کنکور نظام جدید دارند. و توصیه میشود تست های تحلیل صرفی و شکل کنکور های ۹۸ و ۹۹ همه‌ی گروه های آزمایشی بررسی شود.

🔺سطح کتاب دینی سفیر خرد بالاست و البته از درسنامه‌های کامل و مفهومی تری برخوردار است.توصیه می شود ابتدا از گاج یا خیلی سبز شروع کنید و سپس در میانه های سال تست های این کتاب را کار کنید.

🔺برای زبان کتاب های ریدینگ و کلوز تست و همچنین واژگان کتابی و فراکتابی را ترجیحاً مستقل تهیه کنید که در این زمینه معمولا تمامی کتاب های چاپ شده در بازار مناسب هستند.(کتاب پت و متن و …..)

🔺برای آرایه هفت خوان از انتظارات خیلی سبز، درسنامه و پاسخنامه کامل‌تری دارد و برای تک آرایه مناسب تر است. در نشرالگو توضیحات درسنامه کمتر است ولی برای تست های ترکیبی بهتر است.

🔺برای زبان فارسی، هفت خوان درسنامه کامل تری دارد ولی تست های نشرالگو برای تمرین آرایه مناسب تر است.

🔺برای قرابت ادبیات، کتاب انتشارات نشر دریافت برای خواندن و درک مفهومی شعر ها بسیار مناسب است که در درست خواندن ابیات و فهم بهتر کمک کننده است ولی برای تست بیشتر کتاب نشر الگو توصیه میشود.

🔺کتب آی کیو معمولا از سطح بالاتری برخوردار هستند و توصیه می شود به عنوان کتب مکمل استفاده شوند.

امیر میرهلی

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم