فهرست پیشنهادی منابع اختصاصی رشته ریاضی و تجربی

📚فهرست پیشنهادی منابع اختصاصی رشته تجربی و ریاضی نظام جدید برای کنکور 1400 بر اساس 25000 رأی شما در نظرسنجی های اخیر و همچنین تجربیات دانش آموزان خصوصی امیر میرهلی:

🔹ریاضی به ترتیب: خیلی سبز(%45)- مهر وماه(%31)- میکرو گاج(%13)

🔹زیست به ترتیب: خیلی سبز(%55)- میکرو گاج(%19)- نشر الگو(%13)

🔹فیزیک به ترتیب: میکرو گاج(%44)- خیلی سبز(%41)- نشرالگو(%10)

🔹شیمی به ترتیب: خیلی سبز(%47)- مبتکران(%32)- میکرو گاج(%13)

⚠️چند نکته

🔺برای درس زیست، کتاب خیلی سبز کمترین غلط را بین انتشارات ها داشته است و از نظر سطح سوالات وضعیت خوبی دارد. اما توصیه می شود در صورتی که وضعیت خوبی در درس زیست دارید، در کنار خیلی سبز منابعی با سطح بالاتر نیز کار شود.

🔺برای منبع مکمل زیست، سه سطحی هم میتواند مورد استفاده باشد.

🔺در درس فیزیک کتاب های نشرالگو از سطح بالاتری برخوردار هستند و توصیه می شود بعد از خیلی سبز برای تست بیشتر استفاده شود.

امیر میرهلی