بررسی منابع تست موجود دربازار برای درس دین و زندگی

“روش مطالعه”

ابتدا منبع اصلی خود را برای این درس انتخاب می کنیم ( استفاده از درسنامه کتاب کمک آموزشی هم می تواند گزینه مناسبی باشد چون توضیحات و نکات مهم را یکجا دارد و نیازی به نوشتن مجدد آنها در کتاب درسی نیست) داشتن یک منبع مطالعه ثابت کمک می کند تا مطالب و حتی تصویر صفحه در ذهن بماند ، سپس متن درس را مطالعه و تمامی آیات را بررسی می کنیم(معنی ، مفهوم و ارتباط آنها با سایر آیات و روایات) بعد از مطالعه مرحله تست زدن است که بهتر است اول سوالات کنکور های چند سال اخیر بررسی شود تا با خط فکری طراح آشنا شویم . در دفعات بعدی باید مرور( تست و مطالعه متن) را در دستور کار قرار دهیم.

📚 سفیر خرد:

“ویژگی ها”

۱.تست های چالش برانگیز و مفهومی ۲.ارائه نمودار درختی ۳.توضیحات کامل و خوب در درسنامه ۴.مشخص کردن کلمات کلیدی هر آیه با رنگ مشخص ۵.ارائه پیام آیات ، ارتباط ها، مشابهت ها، تناسب های معنایی که به یادآوری و دوره مطالب و موضوعات کمک زیادی می کند.

📚 میکرو گاج:

“ویژگی ها”

۱. بیان هدف کلی درس و عناوین و اصطلاحات مهم ۲. بررسی پیام متن ، آیات و روایات و شعرها ۳.معنی کلمه به کلمه آیات ۴.ارائه نکات ترکیبی ، ارتباط معنایی با متن و سایر آیات ۵. بررسی روابط علت و معلولی ۶.بررسی سولات مطرح شده در کتاب درسی ۷.آوردن تست ها در سه قالب کنکوری ، تالیفی و ترکیبی(ترکیبی تعداد کمتری دارد) ۸. بررسی تمام گزینه ها در پاسخ تشریحی ۹. بررسی دام های سوال در قالب اشتباهات متداول

📚 خیلی سبز:

“ویژگی ها”

۱. بیان هدف کلی و مفاهیم اصلی درس ۲.پیام آیات، روایات، اشعار و متن درس،اشاره به اینکه هر نکته ترکیبی از کدام درس و کدام پایه آمده است ۳.بررسی قسمت به قسمت آیات و پرهیز از کلی گویی ۴.متمایز کردن کلیدواژه ها و عبارات مهم با رنگ متفاوت و مشخص کردن روابط علت و معلولی ۵.آوردن تست ها در دو قالب کنکور و تالیفی ۶. بررسی سوالات و فعالیت های کتاب درسی

📚 آیکیو پلاس گاج:

“ویژگی ها”

۱.درسنامه مختصر در قالب نمودارهای درختی و عبارات کوتاه(مناسب برای مرور سریع) و بررسی تیتر به تیتر موضوعات ۲. پیام آیات: کوتاه و مختصر ۳.ارائه روابط علت و معلولی ۴.آوردن نمونه تست ها در درسنامه برای آشنایی بیشتر ۵.تست ها در دو قالب کنکوری و تالیفی

📚 موج آزمون:

“ویژگی ها”

۱.درسنامه مناسب مرور در سه قالب آیات(بررسی معنی، پیام،کلیدواژه و نکات ترکیبی هر آیه) ، نگاهی به متن(جملات کلیدی متن) ، بازگشت به درس(مرور متن به صورت تیتروار و نمودار های درختی) ۲.تست های درس به درس به صورت چند آزمون ده سوالی برای هر درس ۳.چند آزمون جامع ۲۵ سوالی

📝توضیحات تکمیلی

دو کتاب سفیر خرد و میکرو سوالات مفهومی بیشتری دارند. خیلی سبز سطح متوسط رو به بالا و کتاب آیکیو پلاس تعداد سوالات زیادی دارد به طوریکه یک ایده در چندین تست تکرار شده است. کتاب موج آزمون مناسب دوران جمع بندی است.

📌علاوه بر منابع ذکر شده برای مرور سریع آیات می توان از کتاب های لقمه ای مهرو ماه، خیلی سبز یا میکرو استفاده کرد.

نویسنده مسئول: صبا مردانه

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم