راهکارهای مقابله با اهمال کاری در اجرای برنامه

علت سستی و کوتاهی در اجرای برنامه ها چیست؟

دلیل اصلی نداشتن اراده است.

به قولی خواستن توانستن است و اگر انسان قصد انجام کاری را کند و از صمیم قلب به آن ایمان داشته باشد تمام موانع را چه از نظر فیزیکی و چه از نظر ذهنی تا حد امکان برطرف کرده و شروع به تلاش می کند و تا زمانی که به نتیجه ی دلخواه نرسیده دست از تلاش نمی کشد مگر برای تجدید روحیه و جهش بلندتر که این خود نوعی از فراشناخت در مسیر رسیدن به هدف است.
گاهی اوقات دچار بی انگیزگی و کاهش اراده برای ادامه ی مسیر می شوید .
اما خوشبختانه اراده و مسئولیت پذیری اکتسابی و قابل افزایش است.اگر فرد تلاش کند می تواند این ویژگی ها را در خود ایجاد کند.

برای پیشرفت در مسیر بهانه جویی های الکی و از زیر کار در رفتن را باید کنار گذاشت.
با قدم های کوچک راه را آغاز کنید تا در میانه ی راه ناامید نشوید.
بازه های درس خواندن خود را ابتدا کوتاه و در حد نیم ساعت در نظر بگیرید و پله پله افزایش دهید.
هدف گذاری های معقول داشته باشید و آن ها را مکتوب کنید .پس از دست یابی به هر هدف‌ کنار آن یک تیک بزنید و خود را تشویق کنید.

مواردی که باعث کاهش اراده می شود و قابل کنترل نیست را حذف کنید مثل دوستی که شما را به تنبلی دعوت می کند.
فردی که اراده را راه موفقیت نمی داند و حتی افکار منفی خودتان را.

توهم خستگی را کنار بگذارید و شروع کنید. نیازی به آماده کردن شرایط ایده آل نیست.
فقط شروع کنید.

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم