افزایش کیفیت و کمیت مطالعه دروس:

راهکارهای افزایش کیفیت و کمیت مطالعه سال کنکور

✔️کیفیت و کمیت مطالعه در سال کنکور یکی از مهم ترین دغدغه های داوطلبان آزمون سراسری است. نکته ای که شاید در نگاه اول بسیار بدیهی جلوه کند اما یکی از علل اصلی نتیجه نگرفتن داوطلبان نسبت به تلاش خود محسوب می شود.

📚 کمیت مطالعه ، مقدار زمانی است که برای مطالعه یک درس اختصاص می دهید یا به عبارت ساده تر همان ساعت مطالعه است. کیفیت مطالعه، میزان بازده و استفاده شما از آن واحد زمانی و همچنین شیوه ی درس خواندن شما در واحد های مطالعاتی است.

⬅️ نکتۀ مهم این است که هیچ کدام از این دو مشخصه به تنهایی برای نتیجه گرفتن کافی نیستند. چه بسا حفظ و ارتقای یکی از آن ها و عدم توجه به دیگری، می تواند باعث افت و بازده مطالعه شود.
باید بین کمیت و کیفیت تعادل برقرار کرد و هرچه این تعادل بیشتر باشد، مطالعه نیز مفیدتر است. البته این تعادل بستگی به شرایط هم خواهد داشت.

مثلا با دور اول خواندن هر درس با اختصاص دادن کمیت (زمان) بیشتر نسبت به دور های بعدی، می توان به همان کیفیت و بازده حاصل از دور های دوم و سوم رسید. یعنی در دور های دوم و سوم مطالعه، با صرف زمان کمتر می توان بازده خوبی داشت. بنابراین هر گاه هنگام مطالعه یک درس به گونه ای احساس خستگی کردید که فهم درس برایتان دشوار بود ، اصرار به مطالعه در آن شرایط نداشته باشید. کمی استراحت کنید تا ذهنتان آمادگی لازم برای ادامه ی مطالعه را پیدا کند. اغلب در چنین حالتی ، پرداختن به درس دیگر نیز همین حالت رفع خستگی را ایجاد می کند . هدفتان از مطالعه صرفا بالا بردن ساعت نباشد ، زیرا تأثیری در پیشرفت شما نخواهد داشت. به عبارتی«هیچ وقت اصرار بر کمیت بدون کیفیت نداشته باشید.»

🔸افزایش کیفیت و کمیت مطالعه کنکوری

💡راهکارهایی ساده برای افزایش کمیت مطالعه:

1️⃣ استفاده از برنامه ی مکتوب:

برنامۀ مکتوب فواید فراوانی دارد که از جمله آن ها می توان به عدم سردرگمی و آشفتگی مطالعۀ دروس، ارزیابی سطح مطالعه و تشخیص میزان نیاز به مطالۀ بیشتر هر درس پس از چند آزمون و…اشاره کرد.

2️⃣ ثبت زمان های تلف شده با ذکر دلیل:

اگر دلایل از دست رفتن زمان خود را به سرعت تشخیص بدهید و سعی بر کنترل آن داشته باشید، می توانید از زمان خود به بهترین شکل استفاده کنید.

💡راهکارهایی ساده برای افزایش کیفیت مطالعه:

1️⃣ اختصاص زمان ویژه برای هر درس:

سعی کنید با شناخت وضعیتی که از خود دارید، مطالعه ی هر درس را در زمان خاصی انجام دهید. مثلا اگر در اول صبح، بیشترین انرژی ممکن را دارید، این زمان را به مطالعۀ درس های تمرینی و تحلیلی مثل ریاضی و فیزیک یا مسائل شیمی اختصاص دهید.

2️⃣ رعایت تنوع مطالعاتی در هر روز :

سعی کنید برنامه ی خود را به گونه ای تنظیم کنید که واحد های متنوع درسی در طول روز در آن گنجانده شود. این امر سبب می شود خستگی مغز ، به تاخیر انداخته شود و دیرتر احساس خستگی کنید. ضمنا بیش از 2 واحد درس تمرینی و تحلیلی پشت هم مطالعه نکنید. به عبارت ساده تر، اگر مجبور بودید دو وقت مطالعاتی را به هم متصل کنید و در آن زمان یک درس تمرینی و تحلیلی را مورد مطالعه قرار دهید ، حتما پس از این دو وقت، یک زمان مطالعاتی به دروس خواندنی اختصاص دهید.

افزایش کیفیت و کمیت مطالعه باید از اهداف مطالعاتی داوطلبان در سال کنکور باشد.

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم