بررسی منابع تست موجود در بازار برای درس ریاضیات تجربی

“روش مطالعه”

ابتدا جزوه دبیر را مطالعه و تمرین ها و مثال های آن را حل می کردم . سپس درسنامه کتاب تست را میخواندم و مثال های درسنامه را حین مطالعه حل میکردم . در مرحله بعدی تست های کتاب تستم را یکی یکی بررسی می کردم و سوالاتی که غلط و یا نزده بودند یا نکته جالب و خاصی داشتند را علامت دار میکردم. همین روند ادامه داشت تا وقتی که فصل تمام می شد و من یک بار دیگر تست‌های علامت دار شده‌ام را بررسی میکردم.

⚠️ لطفا با توجه به سطح خود منبع مناسب را انتخاب کنید.

📚میکروگاج:

“ویژگی‌ها”

۱. درسنامه کامل و همچنین کم حجم ۲. تعداد تست متناسب با اهمیت و حجم فصل ۳. متمایز کردن تست‌های مهم از سایر تست‌ها به وسیله تعویض رنگ شماره سوال و علامت هایی کنار تست‌ها جهت مرور پایانی ۴. اضافه کردن بخش کوتاهی به انتهای فصل با عنوان “جمع بندی فصل” که خلاصه مطالب و مثال هایی است که در درسنامه‌های مربوط به فصل حل شده اند . ۵ . پاسخنامه تشریحی کامل؛ در این پاسخنامه هر تست به طور کامل و از جمیع جهات بررسی شده است ۷ . مناسب برای هر سطح علمی
شاید از نکات منفی این کتاب بشود به این مورد اشاره کرد که گاهی نکات مهمی در حل تست و روش های تستی در پاسخنامه مطرح شده است که شاید بعضی از افراد به آن رجوع نکنند و نتوانند از نکات مطرح شده استفاده کنند.(اگر در درسنامه بود کسی از آن نکات غافل نمی‌شد.)

📚ریاضیات کامل میکرو طلایی:

“ویژگی‌ها”

۱. درسنامه قوی و کامل و همچنین کم حجم ۲. تعداد تست متناسب با اهمیت و حجم هر فصل ۳. پاسخنامه تشریحی کامل در این پاسخنامه هر تستی به طور کامل و از جمیع جهات بررسی شده است ۴. کنار هم بودن تمامی مطالبی که در طی سه سال از یک موضوع در فصول مختلف کتاب درسی مطرح شده‌اند (مثلا فصل تابع شامل تمامی مطالب کتاب‌های درسی هر سه سال درباره تابع میباشد) ۵. مناسب برای هر داوطلبی در هر سطحی
تنها نکته منفی این کتاب متمایز نبودن تست‌های مهم از بقیه تست‌ها است.

📚آیکیو گاج:

“ویژگی‌ها”

۱. درسنامه‌های کامل ۲.تعداد تست متناسب با اهمیت و حجم فصل ۳. متمایز کردن تعداد کمی از تست‌ها به عنوان “تست‌های VIP ” و همچنین ستاره‌دار کردن بعضی از تست‌ها ۴. پاسخنامه تشریحی کامل. در این پاسخنامه هر تستی به طور کامل و از جمیع جهات بررسی شده است ۵.مناسب داوطلبان در سطوح متوسط رو به قوی و قوی ۶. تمرکز زیاد روی تیپ های مختلف تستی و آماده کردن داوطلب برای پاسخ به تست‌هایی که با ادبیات جدیدی طرح می‌شوند.
از نکات منفی این کتاب ، قرار دادن نکات بعضا مهم و تستی در پاسخنامه میباشد و همچنین اینکه شماره تست‌ها در ابتدای هرفصل از شماره یک شروع نمی‌شود و تست‌ها پشت سر هم هستند.(این مورد برای کسانی که میخواهند در پاسخبرگ گزینه‌ها را وارد کنند ممکن است مشکل ایجاد کند)

📚جامع ریاضیات تجربی+موج آزمون نشر الگو( یک کتاب هستند):

“ویژگی‌ها”

۱. درسنامه‌هایی به شدت مختصر که صرفا جنبه مرور مطالب بسیار مهم را دارند(اصلا برای یادگیری کامل مناسب نیستند ) ۲. گام‌بندی مطالب : هرکدام از فصول به گام هایی تقسیم شده‌اند و هر گام برابر با یک درسنامه می باشد. ۳. برای هر گام ، تعدادی تست با عنوان “دست گرمی” قرار داده شده‌ است(غالبا کمتر از ده تست) و بعد از آن بسته به اهمیت هر گام تعدادی آزمون ده سوالی از آن مطرح شده است ۴. در درسنامه هر گام ، تست‌هایی برای یادگیری به عنوان نمونه حل شده اند ۵. در کنار شماره هرکدام از تست‌ها ، شماره گام مرتبط نیز ذکر شده است ۶. تعداد تست متناسب با اهمیت و حجم فصل ۷ . کیفیت تست‌ها بسیار مطلوب و مشابه با کنکور سراسری است ۸. پاسخنامه تشریحی کامل ( در این پاسخنامه هر تستی کامل و از جمیع جهات بررسی شده است) ۹. مناسب برای هر داوطلبی در هرسطحی

از نکات منفی این کتاب این است که تست‌ها در ابتدای هرفصل از شماره یک شروع نمی‌شوند و تست‌ها پشت سر هم هستند.(این مورد برای کسانی که میخواهند در پاسخبرگ گزینه‌ها را وارد کنند چندان جالب نیست )

📚ریاضیات پایه + جمع بندی نشر الگو (یک کتاب هستند ):

“ویژگی‌ها”

۱. درسنامه قوی و کامل و همچنین کم حجم ۲ . تعداد تست متناسب با اهمیت و حجم هر فصل ۳. تست‌ها به حالت آزمونی قرار گرفته‌اند. ۴. جدا کردن تعدادی از تست‌ها با عنوان “برگزیده‌های کنکورهای سراسری” از بقیه تست‌ها ۵. پاسخنامه تشریحی کامل ( در این پاسخنامه هر تستی به طور کامل و از جمیع جهات بررسی شده است ) ۶. مناسب برای هر داوطلبی در هر سطحی ۷. کیفیت تست‌ها بسیار مطلوب و مشابه با کنکور سراسری است.

📚کتاب های سه بعدی نشر الگو:

“ویژگی‌ها”

۱. درسنامه قوی و مفصل و کامل ۲. قرار دادن تمرین‌هایی برای آمادگی شروع حل پرسش های چهار گزینه‌ای

نویسنده مسئول:مهدی باروتی

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم