فهرست پیشنهادی منابع اختصاصی رشته انسانی

فهرست پیشنهادی منابع اختصاصی رشته انسانی برای کنکور 1400 بر اساس 1100 رای شما در نظرسنجی های اخیر و همچنین تجربیات دانش آموزان خصوصی امیر میرهلی:

خیلی سبز (58%)
مشاوران (20%)
گاج (12%)

⚠️چند نکته:

🔹برای ریاضی، کتاب جامع مهروماه برای دانش آموزانی که سطح بالای در این درس ندارند مناسب‌تر است. برای دانش‌آموزان با سطح بالا کتاب پیمانه‌ای کانون توصیه می‌شود.
🔹 برای مسائل اقتصاد، می‌توانید کتاب مستقل از انتشارات مشاوران تهیه کنید تا تسلطتان در این بخش افزایش یابد.
🔹 برای علوم و فنون ادبی، کتاب‌های عروض و آرایه را ترجیحا مستقل تهیه کنید که در این زمینه کتاب های انتشارات مشاوران بسیار مناسب است.
🔹برای جامعه‌شناسی، کتاب پیمانه‌ای کانون تست‌های کاملتری دارد همچنین برای تست‌های چالشی تر کتاب سه سطحی کانون توصیه می‌شود.
🔹 برای تاریخ و جغرافی تمامی کتاب های چاپ شده در بازار مناسب هستند.
🔹 برای منطق و فلسفه، خیلی سبز درسنامه کاملتری دارد و برای یادگیری مناسب تر است ولی برای تست‌زنی کتاب جامع مهروماه و کتاب پیمانه‌ای کانون توصیه می شود.
🔹 برای روان شناسی، مشاوران درسنامه خیلی کاملی برای یادگیری دارد اما برای زدن تست های چالشی کتاب پیمانه‌ای کانون توصیه می شود.