فهرست پیشنهادی منابع اختصاصی رشته انسانی

فهرست پیشنهادی منابع اختصاصی رشته انسانی برای کنکور 1400 بر اساس 1100 رای شما در نظرسنجی های اخیر و همچنین تجربیات دانش آموزان خصوصی امیر میرهلی:

خیلی سبز (58%)
مشاوران (20%)
گاج (12%)

⚠️چند نکته:

🔹برای ریاضی، کتاب جامع مهروماه برای دانش آموزانی که سطح بالای در این درس ندارند مناسب‌تر است. برای دانش‌آموزان با سطح بالا کتاب پیمانه‌ای کانون توصیه می‌شود.
🔹 برای مسائل اقتصاد، می‌توانید کتاب مستقل از انتشارات مشاوران تهیه کنید تا تسلطتان در این بخش افزایش یابد.
🔹 برای علوم و فنون ادبی، کتاب‌های عروض و آرایه را ترجیحا مستقل تهیه کنید که در این زمینه کتاب های انتشارات مشاوران بسیار مناسب است.
🔹برای جامعه‌شناسی، کتاب پیمانه‌ای کانون تست‌های کاملتری دارد همچنین برای تست‌های چالشی تر کتاب سه سطحی کانون توصیه می‌شود.
🔹 برای تاریخ و جغرافی تمامی کتاب های چاپ شده در بازار مناسب هستند.
🔹 برای منطق و فلسفه، خیلی سبز درسنامه کاملتری دارد و برای یادگیری مناسب تر است ولی برای تست‌زنی کتاب جامع مهروماه و کتاب پیمانه‌ای کانون توصیه می شود.
🔹 برای روان شناسی، مشاوران درسنامه خیلی کاملی برای یادگیری دارد اما برای زدن تست های چالشی کتاب پیمانه‌ای کانون توصیه می شود.

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم