تحلیل برخی سوالات ادبیات آزمونهای هفتگی امیر میرهلی – آزمون 25.7.99

بررسی سوالات چالشی و نکته دار ادبیات عمومی رشته انسانی کنکور

مهدی ضیایی رتبه یک کنکور انسانی 99

سوال 8 ادبیات آزمون رشته انسانی آزمونهای هفتگی – 25.7.99

سوال 9 ادبیات آزمون رشته انسانی آزمونهای هفتگی – 25.7.99

سوال 10 ادبیات آزمون رشته انسانی آزمونهای هفتگی – 25.7.99

برای مشاهده در آپارات کلیک کنید