نکات مهم در ارتباط با رتبه 1 کنکور هنر 99 خانم روژینا آزادی

♦️کلاس های کنکور ایشان
♦️مشاوره
♦️رموز موفقیت و …

و توصیه های امیر میرهلی خطاب به برخی افراد که دست به تخریب می زنند

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم