طرز صحیح مدیریت زمان و مقابله با اتفاق های احتمالی در جلسه ی کنکور

🔰مدیریت زمان چیست؟ 

از اصلی ترین بخش های یک آزمون که باید به آن توجه کنید، کنترل و تقسیم زمان تعیین شدۀ آزمون برای رسیدن به همۀ سوال های آن است. این مسئله به قدری مهم است که می توان با قاطعیت گفت که یک فرد با دانسته های کمتر ولی مدیریت زمان بهتر نتیجۀ بهتری نسبت به یک فرد با دانسته های بالا و مدیریت زمان بد به دست می آورد.
مدیریت زمان به مجموعه اقداماتی که برای تقسیم و تخصیص دادن زمان بین دروس مختلف و همچنین انعطاف پذیری در تقسیم تایم در صورت سخت یا آسان بودن سوالات گفته می شود.

🔰چگونه زمان را کنترل کنیم؟

می توان گفت که زمان اصلی ترین چالش برای شرکت کنندگان در آزمون های زمان دار است. بسیاری از داوطلبان توانایی پاسخگویی به تمام سوالات کنکور را دارند ولی صرفا فاکتور زمان و آزمون دادن در شرایط کمبود وقت و فشار زیاد باعث تفاوت بین آن ها می شود.
خوبی آزمون کنکور تعیین کردن تایمی به عنوان تایم استاندارد برای پاسخگویی به سوالات است که تا حد زیادی مشکل کنترل زمان را حل می کند. ولی تایم استاندارد برای اکثر دانش آموزان زمان مناسبی نیست و با توجه به توانایی شان در دروس مختلف به آن ها در زمان کمتر یا بیشتر پاسخ میدهند.
تخصیص تایم به دروس مختلف کاملا به توانایی های فرد بستگی دارد و هر فرد با توجه به آن ها باید به دروس مختلف زمان مختلف بدهد. به طور مثال فردی در درس دینی سرعت و درصد خوبی دارد و میتواند آن درس را در پنج دقیقه کمتر پاسخ بدهد ولی در درس ادبیات نیاز به زمان بیشتری دارد پس می تواند آن زمان اضافه را در ادبیات استفاده کند. طریقۀ آن به این صورت است که ابتدا به درس ادبیات به اندازۀ زمان استاندارد تعیین شده وقت صرف می کنیم و بعد از پایان زمان ادبیات را رها کرده و به سراغ درس بعدی می رویم. در انتها ما به همه ی دروس حداکثر در زمان استانداردِ تعیین شده ی آن ها پاسخ دادیم و در درس دینی توانستیم تا ده دقیقه زمان اضافه به دست بیاوریم. این زمان اضافه را در بازگشت به درس ادبیات اختصاص می دهیم تا بتوانیم درصد بهتری در آن دروس کسب کنیم.
این روش در دروس اختصاصی هم کاربرد دارد و می توان با توجه به توانایی هایمان درسِ خاصی را در زمان کمتر پاسخ دهیم تا تایم بیشتری برای پاسخ دهی به درس های چالشی تر داشته باشیم.
نکتۀ مهم این هست که در ابتدا حتما سعی بشود در تایم استاندارد به سوال ها پاسخ دهید و هرگز سر دروس سخت در بار اولِ پاسخ دهی زمان بیشتری نگذارید؛ به این دلیل که یک درس سخت برای بقیۀافراد هم سخت هست و ممکن است شما با هدر دادن زمان تان سر آن، تایم کافی برای پاسخ دهی به یک درس آسان تر را ندارید و درصد بدی در آن درس کسب کنید. همیشه سعی کنید خیلی درگیر سوال های سخت نشوید چون علاوه بر از دست دادن زمان انرژی خود را هم برای پاسخ دهی به بقیه ی سوال ها را از دست می دهید و دچار کلافگی میشوید. از رد شدن از سوال های سخت نترسید و جوری برنامه ریزی کنید که بتوانید در آخر دوباره با ذهنی باز تر به آن سوال بازگردید.

🔰چه اتفاقاتی ممکن است در جلسۀ کنکور رخ بدهد؟

کنکور ،آزمونِ غیر قابل پیش بینی ای است و هیچ کس نمی تواند با قاطعیت سطح و ترتیب سوالات را حدس بزند. البته این غیر قابل پیش بینی بودن صرفا به سوالات محدود نمی شود و جو و شرایط موجود در جلسه هم ممکن است دچار تغییرات بشود.
این تغییرات اکثرا باعث حواس پرتی و در نتیجه از دست رفتن کنترل زمان میشود که خیلی خطرناک است. داشتن تمرکز در جلسه بسیار مهم است و نباید با دیدن شرایط غیر عادی دچار استرس شد؛ چون متاسفانه این شرایط موجود در جلسۀ کنکور فقط برای شما و افراد حاضر در جلسه هست و در دیگر رقبای شما در نقاط دیگر ممکن است شرایط بهتری داشته باشند. پس برای رقابت با این افراد نیاز است که تحت تاثیر شرایط غیر عادی سر جلسه قرار نگیرید و با تمرکز بالا به سوالات پاسخ دهید.
مثال جالبی از این شرایط چند سال قبل در شهرستان محمودآباد رخ داد که ساختمان کنار حوزه ی امتحانی دچار آتش سوزی شد. تقریبا همه ی دانش آموزان از ترس حوزه را ترک کردند ولی یک نفر تا آخر آزمون ماند و با تمرکز به همه ی سوال ها پاسخ داد. آخر آزمون از ایشون سوال کردند که چرا تا آخر سر جلسه ماندید و ایشون جواب دادند که دیگر رقبای من هنوز داشتند در شهر دیگر امتحان می دادند!
به احتمال بسیار زیاد شرایط آزمون برای شما شرایطی عادی و مناسب برای آزمون است ولی احتمال بسیار کمی ممکن است که به هر دلیل جو آزمون به هم بخورد ؛سر و صدای رفت و آمد، پچ پچ کردن، بهم خوردن حال بغل دستی و …
ولی باید به این نکته ی بسیار مهم توجه کرد که این شرایط فقط برای شما رخ داده و خیلی های دیگر شرایط عادی ای را تجربه میکنند؛ پس برای رقابت با این افراد نباید تحت تاثیر جو قرار بگیرید وبا تمرکز بالا به سوالات پاسخ دهید.

🔰نکاتی نیز که رعایت آن ها می تواند برای شما کار آمد باشد عبارتند از:

📌سعی کنید در صورت بروز هر پیشامد احتمالی خونسردی خود راحفظ کنید و بدانید دستپاچه شدن در این شرایط تنها نتیجه را بدتر میکند.

📌دو عدد ساعت به همراه خود ببرید تا درصورت توقف و یا کند شدن یکی، از دیگری استفاده کنید.

📌دستمال کاغذی و پارچه ای به همراه داشته باشید .

📌هنگام آب خوردن مراقب باشید که آب بطری روی سوالات و پاسخنامه نریزد.

📌لباس گرم مثل یک سوییشرت همراه داشته باشید تا اگر در مقابل کولر بودید در صورت تمایل آن را بپوشید.