شیوه پاسخگویی به سوالات درک مطلب

زمان موردنیاز برای مطالعه: < 1 دقیقه

برای پاسخگویی به سوالات درک مطلب زبان در ابتدا باید سطح علمی خود و میزان تسلط به متن را بدانید.

1- تسلط کم و سطح علمی ضعیف:

برای مثال اگر متن ۱۰۰ واژه داشته باشد و دانش آموزی معنی ۸۰-۷۰ واژه را نداند یعنی وضعیت پاسخگویی به سوالات درک مطلب خوب نیست و فرد باید درک مطلب را به صورت آموزشی کار کند یعنی در ابتدا باید واژگان جدید را معنا و فیش نویسی کرده و ساختار جملات، افعال، قیود و چگونگی ترجمه را تحلیل کند و به طور کلی مهارت ترجمه (translation skill) را بیاموزد.

2-تسلط زیاد و سطح علمی خوب:

ممکن است دانش آموز از یک متن ۱۰۰ واژه ای تنها ۲۰ واژه را بلد نباشد که در اینجا باید ابتدا سراغ متن برود و به سوالات پاسخ دهد و بعد معانی را بررسی کند و اینجا مهارت پاسخگویی اهمیت بسیار زیادی دارد و در کنکور هم اتفاق میفتد که بیش از به ذهن سپاری واژگان ،مهارت ترجمه کمک کننده است.

3-مارک دار کردن سوالات درک مطلب:
عموما سوالات درک مطلب و کلوز تست نیاز به مارک دار شدن ندارند و فقط سوالاتی میتوانند مارک دار شوند که تیپ جدید یا مهمی داشته باشند زیرا تیپ شناسی در درک مطلب بسیار مهم است

دانلود

80%
Awesome
  • Design