رتبه یک کنکور انسانی 1399 مهدی ضیایی

رتبه 8 کشوری انسانی

پنجشنبه 10 مهر 99 میزبان آقای مهدی ضیایی رتبه 1 انسانی منطقه و 8 کشوری کنکور 99 و اخوی گرامی ایشان بودیم

سال هاست به درک دانشجویی خود و به پیروی از اساتیدم، دغدغه توسعه میان رشته ای علوم انسانی را دارم و برای رسیدن به این مهم، پرورش و حمایت از نخبگان جوان این حوزه از همان سال های اولیه ورود به دانشگاه را اولویت می دانم. علوم انسانی باید درون خودش و نیز در همکاری با سایر علوم توسعه یابد؛ به نوعی همه ی رشته ها با هم تعامل داشته باشند تا تصور و شاید توهم تئوریک بودن علوم انسانی و نداشتن وجهه ی عملی و کاربردی در سطح جامعه از بین رود. از رشته های انسانی نیز می تواند تولید ثروت کرد، کارآفرینی کرد و خلاق بود.

رتبه یک کنکور انسانی

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم