بررسی منابع تست موجود دربازار برای درس ادبیات

“روش مطالعه”

درس ادبیات درسی است که باید به صورت موضوعی و مبحثی خوانده شود و نه به صورت درس به درس .نکته ای که همه معلمین و اساتید و رتبه های برتر بر آن تاکید دارند.
بنابراین مطالعه درس ادبیات به چند بخش تقسیم میشود:

۱. قرابت معنایی ۲.آرایه های ادبی ۳. لغت و املا ۴. تاریخ ادبیات ۵.دستور زبان که هر بخش روش مطالعه جداگانه ای دارد.

۱ . قرابت معنایی:

تسلط به این بخش از ادبیات به زمان نیاز دارد و باید مداوم روی آن کار شود .تاثیر مداوم کار کردن هم پس از زمان طولانی دیده می شود، بنابراین نباید انتظار داشت در مدت زمان کوتاهی تسلط به قرابت حاصل شود. تست زنی در این بخش نباید به صورت انبوه باشد بلکه بهتر است که آهسته و پیوسته جلو برویم به این شکل که به طور مثال هفته ای سه روز ،۵ تا ۱۰ تست بزنیم. شاید با خود بگویید ۵ تست فایده ای ندارد اما همین تعداد تست کم در طولانی مدت غوغا میکند.
۲.آرایه های ادبی : تسلط به آرایه های ادبی هم مانند قرابت به زمان نیاز دارد و تمامی نکاتی که درباره قرابت معنایی گفته شد در مورد این بخش هم صدق میکند. شما میتوانید به صورت یک روز در میان آرایه ها را کار کنید بدین صورت که ابتدا مطالعه تک آرایه ها را انجام داده و تست زنی کنید و پس از رسیدن به تسلط کافی در تک آرایه ها سراغ تست زنی کلی و ترکیبی بروید.

۳.دستور زبان:

این بخش سختی و دشواری دو بخش قبلی را ندارد اما نباید آن را دست کم گرفت.شما میتوانید این بخش را در مدت زمان کمتری جمع بندی کنید اما باید توجه داشت که در این بخش آنچه حائز اهمیت است ، تست زنی زیاد و مشاهده انواع مختلف تیپ تست است. در این بخش شما می توانید تعداد بیشتری تست نسبت به دو بخش قبلی در هر بازه مطالعاتی بزنید. البته قبل از تست زنی شما باید درسنامه مربوط به آن مبحث را قورت بدهید.

۴.لغت و املا و ۵.تاریخ ادبیات:

این بخش تنها بخش از ادبیات است که شما می توانید برای مطالعه آنها همگام با کتاب درسی پیش بروید یعنی پس از تدریس معلم سراغ مطالعه کتاب رفته و لغات و تاریخ ادبیات آن را مطالعه کنید از درسنامه کتاب تست هم میتوان کمک گرفت.برای مرور واژگان هم می توانیم دست خود را روی معنای کلمات گذاشته و با دیدن واژه سعی کنیم معنای آن را بخاطر بیاوریم.

درباره منابع باید این نکته را تذکر دهم که الزاما یک منبع برای همه مناسب نیست و هر دانش آموز باید با توجه به سبک درس خواندن خود و سطح خود منبع مناسب خود را انتخاب کند.

📚کتاب های مبحثی نشر الگو:

کتب مبحثی نشر الگو از پیشتازان کتاب های مبحثی ادبیات می باشند و مورد استقبال دانش آموزان هم قرار گرفته است.

“ویژگی ها”

⬅️کتاب قرابت معنایی نشرالگو پس از آموزش نحوه خواندن این کتاب،نحوه خوانش ابیات و افزایش درک ادبی را آموزش میدهد که یکی از مهمترین بخش ها در کل ادبیات است. پس از آن به ارائه مفاهیم پرتکرار در بیت های ادبیات میپردازد ، سپس مفاهیم ابیات کتب درسی سه سال دهم، یازدهم و دوازدهم را بیان میکند. بعد از این بخش ها ، تست های این کتاب شروع میشود که قرار گیری تست های این کتاب در قالب هایی تحت عنوان”نون شب” این کتاب را از سایر کتب قرابت بازار متمایز میکند.

⬅️کتاب آرایه های ادبی نشر الگو یکی دیگر از کتب نشر الگو است که مولف پس از آموزش تک ارایه ها و تست های محدود به عنوان نمونه به ارائه تکنیک های ابداعی خود برای رسیدن سریع تر به جواب میپردازد. پس از آن هم تست های تیپ بندی شده و طبقه بندی شده این کتاب شروع میشود.تیپ بندی تست ها به دانش آموزان در حل سوالات آرایه کمک شایانی میکند.

⬅️کتاب دستور زبان نشر الگو تمام مباحث دستوری هر سه سال را گردآوری کرده و پس از ارائه درسنامه کامل هر مبحث به ارائه تست های آن مبحث پرداخته است.تست ها براساس سطح دشواری طبقه بندی شده اند . مولف در این بخش هم تکنیک های ابداعی خود برای حل راحت تر تست های دستور زبان را بیان کرده است . پاسخنامه این کتاب هم کامل وجامع هستند.

⬅️کتاب لغت و املای نشرالگو :این کتاب تمام واژگان آخر کتاب را پوشش داده است.علاوه بر آن بسیاری از واژگانی که در متن کتاب بودند ، اما در آخر کتاب آورده نشده بودند را به همراه معنی آنها آورده است. واژگان املایی مهم در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند.

⬅️کتاب تاریخ ادبیات نشر الگو که امسال اولین سالی است که مستقل چاپ شده است شامل همه آثار مطرح شده در کتاب های درسی به تفکیک منظوم یا منثور بودن آنها است.بعلاوه با توجه به تغییر سبک طرح سوال تاریخ ادبیات در کنکور ۹۹ رویکرد این کتاب در طراحی تست تغییر کرده است تا به کنکور شبیه تر باشد.تست های درس به درس،کتاب به کتاب و کلی و ترکیبی از دیگر ویژگی این کتاب است.همچنین پاسخنامه نیز کامل است.

📚کتاب های موضوعی خیلی سبز:

این کتب تحت عنوان “هفت خوان”چاپ شده اند و مهم ترین رقیب کتب مبحثی نشر الگو در درس ادبیات از نظر بنده محسوب می شوند.

“ویژگی ها”

⬅️کتاب قرابت معنایی خیلی سبز به صورت درس به درس است و علاوه بر ارائه درس نامه و پاسخنامه قوی که همه گزینه ها را تشریح می کند، تست های ترکیبی بسیاری هم در انتهای هر بخش دارد.

⬅️کتاب آرایه های ادبی خیلی سبز از سه بخش آموزش ،آزمون و پاسخنامه تشکیل شده است که در بخش آموزش ، تک آرایه ها را توضیح داده است.در بخش آزمون تعداد زیادی آزمون ترکیبی آورده شده اند و در بخش پاسخنامه به طور کامل هر ۴ گزینه بررسی شده است.

⬅️کتاب دستور زبان خیلی سبز شامل همه نکات به دستور زبان ۳ پایه است و به صورت مبحثی و نه درس به درس آورده شده اند .ابتدا توضیحات یک مبحث و مثال های آن آورده شده است تا مفهوم آن بخش به شما آموزش داده شود و سپس تعدادی تست از آن مبحث گنجانده شده است و در پایان هم تعدادی آزمون تستی ترکیبی آورده شده است.

⬅️کتاب لغت واملای خیلی سبز هم به صورت درس به درس است و دارای درسنامه های بسیار غنی و پربار اما در عین حال ساده اند.تست های این کتاب هم به صورت درس به درس است اما تست های ترکیبی و جامع هم دارد. در تست های این کتاب فقط لغات همان بخش بررسی نشده بلکه لغات قبلی هم گنجانده شده تا دانش آموز روی آنها نیز مروری داشته باشد

📚کتاب میکرو طلایی گاج:

این کتاب در دو جلد توزیع می شود.جلد اول بانک تست و درسنامه است و جلد دوم پاسخنامه است.درسنامه های این کتاب فشرده اند اما طوری آورده شده اند که مطالب اصلی با بیانی شیوا گفته شوند.و چنین هم نمی توان از کتابی که نام بانک تست را یدک می کشد انتظار داشت.بنابر این این کتاب برای کسانی که هنوز در مطالب ابتدایی ادبیات ضعیف هستند توصیه نمی شود زیرا که به طور گسترده توضیح نداده است.اما تست های این کتاب بسیار بسیار زیاد و غنی و پربار است که شمارا از هر گونه تست زنی جانبی بی نیاز میکند.همچنین در کنار تست ها مولف با بیانی ساده نکات کاربردی و میانبرهایی را ارائه می کند که مارا در حل تست یاری می کند.در جلد دوم این کتاب پاسخنامه ای کامل آورده است که تمامی ابهامات ذهن شمارا برطرف سازد.
در کنار این کتاب کتاب هایی تحت عنوان مینی میکرو طلایی چاپ شده است تا هر کدام از بخش های ادبیات را به طور مفصل تر توضیح دهد.این بخش ها شامل آرایه،دستورزبان،لغت واملا و قرابت معنایی هستند که در قطع جیبی چاپ شدند.چاپ در قطع جیبی به شما این امکان را میدهد تا در مکان های مختلف به راحتی از آن استفاده کنید.این کتاب ها شامل درسنامه،تست و پاسخنامه اند.

📚کتابهای موضوعی نشر دریافت:

این انتشارات ابتدا تمرکزش را بر کتب ادبیات خود گذاشت و اتفاقا با همین کتب ادبیات خود به شهرت رسید.کتاب های موضوعی نشر دریافت کتاب هایی عمدتا سطح بالا و متناسب با دانش آموزان قوی تر است.البته لازم به ذکر است که درس نامه این کتب درسنامه ای موشکافانه و بسیار جزئی نگر است و حتی کوچکترین مسائل هم از چشم مولف نیافتاده است.البته ممکن است که این مفصل توضیح دادن برای عده خاصی از دانش آموزان کسل کننده باشد!نکته دیگر درباره کتب ادبیات موضوعی این انتشارات این است که تعداد تست های این کتب کمتر از سایر کتب مشابه در بازار است و نمیتوان به آن به عنوان یک منبع تستی خوب نگاه کرد!اما همانطور که اشاره شد،درسنامه های این کتب تمامی نکات لازم را پوشش میدهد.

“ویژگی ها”

⬅️کتاب قرابت معنایی و تناسب مفهومی نشر دریافت کتابیست با تست های اندک و بسیار سخت.اما نکته ای که این کتاب را از سایر کتب متمایز کرده و بنده مطالعه آن را به همه دانش آموزان کنکوری توصیه میکنم این است که این کتاب در ابتدا به طور کاملا مفصل و با نثری خودمانی نحوه خوانش ابیات و مواجهه با ابیات و نحوه داشتن درک صحیح از مفهوم ابیات را آموزش میدهد.چیزی که در سایر کتب مشابه یا اشاره نشده و یا اگر هم اشاره شده به این مفصلی نبوده است.پاسخنامه های مفصل را هم ضمیمه دیگر ویژگی های خوب این کتاب کنید!

⬅️کتاب آرایه های ادبی نشر دریافت تمام ویژگی هایی که در ابتدای توضیحات این انتشارات نوشته شد را داراست.درسنامه های مفصل و تست های خوب و گزینش شده.مولف با نثری شیوا آرایه هارا به دانش آموزان توضیح می دهد و تعدادی تست برای تک آرایه ها و تعدادی تست هم برای کلی تست زدن دارد.اگر ابهامی داشته باشید،پاسخنامه مفصل این کتاب آن را برایتان شرح می دهد.دقیقا مثل یک معلم!

⬅️کتاب دستورزبان نشر دریافت هم ویژگی های بخش های قبلی را دارد که از بیان دوباره این مطالب خودداری میکنم!اما نکته حائز اهمیت در این کتاب تقسیم بندی تست های آن است.بدین صورت که به تست های آموزشی،تست های دوره ای و ….. تقسیم شده اند و این به دانش آموز در رسیدن تسلط بهتر کمک می کند.

⬅️کتاب لغت و املای این انتشارات هم از ویژگی های گذشته تبعیت میکند بدین صورت که در درسنامه به ارائه جدول های گوناگون برای واژگان مختلف و لغات متنوع پرداخته تا به قولی دانش آموز واژگان را قورت دهد!ودر ادامه هم به بررسی تست ها پرداخته و در آخر هم با ارائه پاسخ نامه کاملی تمامی ابهامات شمارا برطرف می سازد.

نویسنده مسئول: مهدی عندلیب

در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم
AmirMirhelli
روی علامت
کلیک کنید و سپس
گزینه Add to Home Screen انتخاب کنید
در مرورگر استفاده میکنم