درماندگی آموخته شده

پیشرفت در سال کنکور با راهکاری ساده

در رابطه با درماندگی آموخته شده اخیرا بنده مطلبی در رابطه با Learned helplessness یا به عبارتی درماندگی آموخته شده خوانده ام. جالب است بدانید در تحقیقاتی که جامعه‌شناسان(دانشمندان علوم اجتماعی) درارتباط با درماندگی آموخته شده یا Learned helplessness انجام داده اند ،متاسفانه میزان درماندگی آموخته شده در ما ایرانیان بسیار زیاد است.

درماندگی آموخته شده یعنی ما از اساس و به طور ذاتی انسان های درمانده یا شکست خورده ای هستیم که توان پیشرفت نداریم و حتی به گفتمان ما تبدیل شده و از آن جایی که زبان بستر هستی و زیست انسانی است و همه چیز از زبان تشکیل شده است، تاثیرات خود را به جا می گذارد.

 

بیشتر اوقات کلمات حتی ادا نمی شوند اما در عین حال در ذهن شما در چرخش هستند و ذهنیت شما را می سازند،حتی نوع چیدمان اتاق شما گفتمان شما را مطرح می کند و زبان تحت تاثیر درماندگی آموخته شده است و فرد از خود، اجتماع یا حتی بعضی معلمین یاد می گیرد که یک شخص شکست خورده و درمانده است که توان پیشرفت ندارد.

فراشناخت و موفقیت در سال کنکور

این آموزه‌ها بسیاری از اوقات توسط دیگران به صورت مستقیم بیان می شود و گاهی اوقات نیز به صورت غیرمستقیم مطرح می شود. امروزه اگر ما به بسیاری از ابعاد زندگی خودمان نگاه کنیم، متاسفانه در تمام ابعاد یا بخشی از آن ناامیدی و درماندگی آموخته شده به وفور مشاهده می‌شود و چه غم انگیز است هنگامی که جامعه شناسان و روانشناسان به این نتیجه می رسند که بسیاری از آرمان ها و آرزوهای ما که می توانست زندگی ما را متحول کند یا حتی دنیا را دگرگون سازد و باعث غنی و قوی شدن، بزرگ شدن و شکوفایی و رشد کشورما باشد، به دلیل درماندگی آموخته شده و وجود یاس و ناامیدی و نمی توانم ها به نتیجه نرسیده است.

 

اینگونه صحبت ها انگیزشی نیستند و بحث‌هایی هستند که جامعه شناسان و روانشناسان در طی تحقیقاتشان به دست آورده اند. بنده هنگامی که مطلبی در رابطه با بررسی علل خودکشی یک فرد توسط چندتن از روانشناسان و محققین، می خواندم، دیدم که در آن تحقیق نتیجه گرفته بودند که آن فرد به خاطر ناامیدی تمام از زندگی خود دست به خودکشی زده بود و‌ سابقه خودکشی در خانواده آن فرد نیز وجود داشته است به عبارتی درماندگی آموخته شده در بستر این خانواده و نهاد بوده است.

خانواده و موفقیت در کنکور

پس همانطور که مشاهده می کنید خانواده درگیر این مسئله می شود و فقط یک فرد مطرح نیست و در بسیاری از اوقات این نهاد گسترده می‌شود و حتی ممکن است این گسترش جامعه را هم در بر گیرد و چه بسا یک شهر یا کشور را درگیر کند. شما با نگاهی به مناطق محروم در می یابید که بسیاری از اوقات فکر می کنند درمانده اند اما وقتی یک نفر از آن ها کار بزرگی انجام می دهد، این کار باعث بیداری در آنها می شود و در این مرحله است که کنشگران و عوامل انسانی ظهور پیدا می‌کنند و با انجام کار بزرگی باعث ایجاد بیداری در باقی افراد جامعه شده و امید را تزریق می کنند.

 

چند روز پیش من در پاسخ به دانش آموزی که گفته بود به من در محیط آموزشی توهین می شود گفتم کنشگران بیشتر اوقات جرم بزرگتری از جامعه را شکل می دهند و جامعه را هوشمند می کنند و از حماقتی که در وجود دارد، دور می کنند در این موضوع است که نقش کنشگران و ما انسانها ، معلمین ،مشاورین و کسانی که به هر حال به نوعی جلوتر حرکت می‌کنند، مشخص می شود و با رفتار و اعمال خود می توانند تاثیر گذار باشند.

انگیزه در سال کنکور

شما دانش آموزان نیز بسیاری از اوقات برای خودتان و زندگیتان درمی یابید که می توانید در آن تغییر ایجاد کنید اگر شکل عمل خود را تغییر دهید. برای همسالان خودتان، کسانی که بعدها به شما نگاه می‌کنند، می توانید یک کنشگر خط‌شکن باشید.

به طور مثال از یکی از شاگردان خصوصی ما که عرض کردم از مدرسه دولتی بر خواست و توانست رتبه شود و الان در رشته پزشکی در دانشگاه دولتی مشغول به تحصیل است، از سوی مدرسه دعوت شد و بیان می کرد که چقدر در این مدرسه دولتی با امکانات کم، امید بین دانش آموزان زنده شد و اتفاقاتی از این دست اتفاقات بزرگی هستند یا هنگامی که دانش آموز ما رتبه یک کشور شد از مدرسه ای که تا به حال رتبه یک کشور نداده بود و این امید در خیلی از افراد زنده شد که ما هم می توانیم رتبه یک کشور باشیم.

و آن تفکری که رتبه های یک یک رشته خاص فقط مختص به داوطلبینی است که در تهران هستند از ذهن داوطلبان بیرون رفت پس سعی کنیم همیشه برای خودمان تغییر و امید ایجاد کنیم و خط شکن باشیم و هم کاری کنیم که در دیگرانی که به ما نگاه می کنند،تحول ایجاد شود.