چگونه به درستی از زمان استفاده کنیم؟

برای اینکه بتوانیم از تک تک ثانیه ها به نحو احسن استفاده کنیم:
در ابتدا یک هدف واضح کوتاه مدت را انتخاب کنیم و برای آن برنامه بریزیم.
بعضی از بچه ها اهداف بسیار بلند مدت برای خود تصور میکنند و برمبنای آن برنامه ریزی میکنند که خود این مسئله باعث میشود زمانشان را از دست بدهند.
هدف باید کوتاه مدت باشد البته منظور ما این نیست که دقیقه نودی باشد.برای مثال از تیر ماه امسال تا تیر سال آینده و این هدف، مشخص و عینی است.

«استفاده از تمام زمان و ظرفیت خود در راستای هدف»
به عبارت دیگر هیچ کاری که خارج از هدف وجود دارد را انجام ندهیم
این فرمول موفقیت انسانهای بزرگ است.
البته کارهایی مثل خوردن،خوابیدن و…امور طبیعی هستند که باید انجام شوند.
البته زمان این امور هم میتواند کوتاه باشد اما حذف شدنی نیستند!
بقیه زمان صرفا باید برای رسیدن به هدف صرف شود.
ده دقیقه، پنج دقیقه یا حتی یک هم دقیقه برای کارهایی که خارج از هدف هستند هم نباید هدر برود❗️

دانلود